'Steddfod y Lloeau

15 November 2019

'Steddfod y Lloeau

Mae ’na sibrwd yn y cloddiau
a sôn ar hyd y fro
bod y jamborî blynyddol
yn dod atom ni am dro;
mi wn y daw y byd a’i nain
i’r seiad fawr yng Nghae Llo Main.
 
Mi fydd pafiliwn Bodfel
yn destun chwedlau lu;
a thiroedd glas Boduan
y maes prydfertha’ fu;
Gwir yw’r straeon – daeth yr awr
A’n prifwyl ni yng Nghae Llo Mawr!
 
A phan ddaw’n amser pacio
tan gwmwl, fore Sul
a’i mwydro hi am adra
ar hyd y cefnffyrdd cul
go chwith fydd gorfod canu’n iach
i’r ’steddfod fu yng Nghae Llo Bach.