Saturday 3 August Results

3 August 2019

Bandiau Pres Dosbarth 2 (13)

 1. Seindorf Arian Crwbin
 2. RAF Sain Tathan

Bandiau Pres Dosbarth 3 (14)

 1. RAF Sain Tathan

Bandiau Pres Dosbarth 4 (15)

 1. Seindorf Biwmares
 2. Band Porthaethwy
 3. Band Llandudno

Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru (34)

 1. Côr Dre
 2. Adlais
 3. Côr Alaw

Ensemble Lleisiol (38)

 1. Cantilena
 2. Glantaf
 3. Mam y Fro a’i Chriw

Unawd dan 12 oed (61)

 1. Eiri Ela Evans, Rhuthun
 2. Macsen Stevens, Cyffordd Llandudno
 3. Lois Angharad Thomas, Llannerch-y-medd

Cyfeilio ar y Piano – Cystadleuaeth Goffa Eleri Evans (62)

 1. Sioned Mai Williams, Rhuthun

Dawns Greadigol/Gyfoes i Grŵp (105)

 1. Grŵp Jasmine

Dawns Aml-Gyfrwng i Bâr neu Driawd (106)

 1. Cari Owen a Ffion Bulkeley, Ynys Môn
 2. Caitlin ac Elin, Caerdydd
 3. Lowri a Jodie, Llannerch-y-medd

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai 12 oed a throsodd (107)

 1. Charlie Lindsay, Bala
 2. Efa Rhodd Williams, Blaenau Ffestiniog
 3. Caitlin Boyle, Caerdydd

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai dan 12 oed (108)

 1. Jodie Garlick, Llannerch-y-medd
 2. Mia Fflur Owen-Hughes, Amlwch
 3. Lowri Williams, Llannerch-y-medd

Monolog 12 ac o dan 16 oed (117)

 1. Owain Sion, Llanfairpwll
 2. Manw Robin, Caernarfon
 3. Lili Mohammad, Caerdydd

Llefaru dan 12 oed (154)

 1. Ela Mablen Griffith-Jones, Llanybydder
 2. Gruff Beech, Bethesda
 3. Leusa Elgan Metcalfe, Trefriw