Results - 7 August

7 August 2017

Solo Recitation under 12 (145)

 1. Nel Angharad Gwilym, Caernarfon
 2. Alwena Mair Owen, Llanybydder
 3. Peredur Hedd Llywelyn, Llandysul

Cerdd Dant Solo under 12 (24)

 1. Siwan Mair Jones, Caerfyrddin
 2. Huw Ifan, Y Bala
 3. Efan Arthur, Caerdydd

Solo under 12 (57)

 1. Efan Arthur Williams, Caerdydd
 2. Cari Lovelock, Llannerch-y-Medd
 3. Rhys Lloyd Thomas, Llanrwst

Solo Recitataion from the Scriptures under 16 (147)

 1. Morgan Sion Owen, Bangor
 2. Sara-Louise Davies, Llandysul
 3. Owain John, Llansannan, Dinbych

Folk Song Solo under 12 (7)

 1. Siwan Mair Jones, Caerfyrddin
 2. Lena Haf Davies, Llangernyw
 3. Efan Arthur Williams, Caerdydd

Open Instrumental Duet (60)

 1. Rhiain a Chloe, Pwllheli a Treffynnon
 2. Heledd a Merin, Caerffili
 3. Gwenno a Medi Morgan, Bangor

Girls' Solo aged 12 and under 16 (55)

 1. Glesni Rhys Jones, Bodedern
 2. Elin Fflur Jones, San Clêr
 3. Sophie Jones, Aberhonddu

Boys' Solo aged 12 and under 16 (56)

 1. Llyr Ifan Eirug, Aberystwyth
 2. Tomos Heddwyn Griffiths, Trawsfynydd
 3. Tomi Llywelyn, Llanrug

Blue Riband for those aged under 16 (74)

 1. Huw Boucher, Penarth 

Monologue for those aged 12 and under 16 (117)

 1. Leisa Gwenllian, Llanrug
 2. Sara-Louise Davies, Llandysul
 3. Manw Lili Robin, Rhostryfan

Solo Recitation for those aged 12 and under 16 (144)

 1. Leisa Gwenllian, Llanrug
 2. Lois Campbell, Caerfyrddin
 3. Nansi Rhys Adams, Caerdydd

Cerdd Dant Solo aged 12 and under 16 (23)

 1. Alaw Grug Evans, Pontyberem
 2. Llyr Ifan Eirug, Aberystwyth
 3. Ynyr Lewis Rogers, Rhuthun

Folk Song Solo aged 12 and under 16 (6)

 1. Cadi Gwen Williams, Aberystwyth
 2. Elin Fflur Jones, San Clêr
 3. Nansi Rhys Adams, Caerdydd

Presentation in Words, Dance and Song (8)

 1. Glanaethwy Hŷn
 2. Glanaethwy Iau
 3. Aelwyd yr Ynys ac Adran Bro Alaw