Results - 5 August

5 August 2017

 

Solo on any folk instrument (10)

 1. Osian Gruffydd, Efail Isaf, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf
 2. Heledd Davies, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion
 3. Cadi Glwys Davies, Moelfre, Powys

Brass Bands Championship / Section 1 (11)

 1. Band Llanerugain (Northop)
 2. Band Porth Tywyn (Burry Port)
 3. Band Llanrug

Brass Bands Section 2 (12)

 1. Seindorf Arian Crwbin

Brass Bands Section 3 (13)

 1. Seindorf Beaumaris
 2. Band Arian Ogmore Valley
 3. RAF St Athan

Brass Bands Section 4 (14)

 1. Seindorf Beaumaris
 2. Band Porthaethwy
 3. Band Dyffryn Nantlle

Cerdd Dant Accompanying under 25 (26)

 1. Elain Rhys, Bodedern, Caergybi, Ynys Môn
 2. Fflur Davies, Rhos Isaf, Caernarfon, Gwynedd

Accompanying on the Piano - Eleri Evans Memorial Competition

 1. Anne Collard, Newbridge, Gwent

Creative / Modern Dance Pair (101)

 1. Caitlin ac Elin, Llandaf, Caerdydd
 2. Lia ac Anya, Llannerch-y-medd, Ynys Môn
 3. Lowri a Jodie, Llannerch-y-medd, Ynys Môn

Solo Disco, Hip Hop or Street Dance for those aged 12 and over (102)

 1. Rosanna Talco, Llanfarian, Aberystwyth, Ceredigion
 2. Ffion Mai Buckeley, Llaneilian, Amlwch, Ynys Môn
 3. Eurgain Sara Lloyd, Gwalchami, Ynys Môn

Solo Disco, Hip Hop or Street Dance under 12 (103)

 1. Gwen Rowley, Caernarfon, Gwynedd
 2. Kayleigh Wallis, Amlwch, Ynys Môn
 3. Lucy Morgan-Williams, Aberystwyth, Ceredigion

Group Disco, Hip Hop or Street Dance (105)

 1. Yr Adar Annuwiol
 2. Perlau Amlwch
 3. Tlysau Coch

Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru (200)

 1. Côr Crymych
 2. Adlais
 3. Côr Dre