Dydd Sadwrn 8 Awst: Y Lle Hanes

Anti Margiad a'r Sialens Sebon

Gwyliwch y fideo yma o Anti Margiad ar ddiwrnod golchi dillad. Beth am i chi gymryd rhan yn ein sialens sebon?
Cliciwch yma

Amser Golchi

Dysgwch fwy am amser golchi yma
Cliciwch yma

Sgwrs Banel

Sgwrs banel yn trafod pa wrthrychau fyddai rhywun yn rhoi mewn ty i gynrychioli bywyd yn ardaloedd y chwareli heddiw
Cliciwch yma

Cip Arall Drwy'r Drws

Cyfle arall i fwynhau’r cynnwys o’r dathliad sy’n nodi 21 mlynedd ers i res tai’r chwarelwyr Fron Haul gael eu symud o Danygrisiau i’r Amgueddfa Lechi
Cliciwch yma

Hanes Tai Fron Haul

Dyma gyfle i glywed ychydig o hanes tai Fron Haul, sydd yn yr Amgueddfa Lechi yn Llanberis ers 21 o flynyddoedd bellach. Mae'r sgwrs yma'n addas i ddysgwyr lefel Uwch
Cliciwch yma

Fy Hoff Grair: Ty Rhif 3 Fron Haul

Cadi Iolen, curadur Amgueddfa Lechi Cymru’n esbonio beth yw ei hoff grair o’r casgliad, a pham
Cliciwch yma

Fron Haul 21

Cyfle arall i fwynhau’r cynnwys o’r dathliad sy’n nodi 21 mlynedd ers i res tai’r chwarelwyr Fron Haul gael eu symud o Danygrisiau i’r Amgueddfa Lechi