Albwm Cymraeg y Flwyddyn

Pwy fydd yn ennill Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni?  Cawn wybod mewn seremoni arbennig yng Nghaffi Maes B ddydd Gwener.

Llynedd, daeth The Gentle Good (Gareth Bonello) i’r brig yn y wobr newydd hon, gyda’i albwm arbennig ‘Y Bardd Anfarwol’, gan ennyn canmoliaeth mawr gan y rheithgor a’r beirniaid. 

Bwriad y wobr hon yw dathlu pob math o gerddoriaeth sy’n cael ei ryddhau yng Nghymru ar hyn o bryd, ac unwaith eto eleni, mae cymysgedd eclectig o gynnyrch ac artistiaid wedi cyrraedd y rhestr fer.  Y cyfnod dan sylw eleni oedd 1 Mawrth 2014 hyd at ddiwedd Ebrill 2015.

Bu rheithgor o unigolion sy’n rhan o’r diwydiant cerddoriaeth yn dewis a dethol eu hoff gynnyrch, gan bleidleisio am eu ffefrynnau ar ddiwedd y broses.  Cynhelir y sesiwn feirniadu ar y Maes ddydd Gwener, yn union cyn cyhoeddi’r enillydd.

Y deg albwm a ddaeth i’r brig oedd:

  • 9 Bach – Tincian (Real World)
  • Al Lewis – Heulwen o Hiraeth (Al Lewis)
  • Candelas – Bodoli’n Ddistaw (I-Kaching)
  • Datblygu – Erbyn Hyn (Ankst Music)
  • Fernhill – Amser
  • Gwenno - Y Dydd Olaf (Peski)
  • Yws Gwynedd - Codi/\Cysgu
  • Geraint Jarman - Dwyn yr Hogyn Nol (Ankst)
  • Plu – Holl Anifeiliaid y Goedwig (Sain)
  • R Seiliog - In HZ (Turnstyle)

Bydd yr enillydd yn derbyn tlws arbennig wedi’i gynllunio a’i greu gan Ann Catrin Evans.  Mae croeso i bawb alw draw i Gaffi Maes B ar gyfer y cyhoeddiad.