Enillwyr Raffl yr Eisteddfod

9 August 2016

Diolch i bawb a brynodd docyn raffl i godi arian i'r Eisteddfod dros y misoedd diwethaf.

Cafodd y raffl ei dynnu brynhawn Sadwrn olaf yr Eisteddfod ar y Maes yn Y Fenni.

Dyma'r enillwyr:

Gwobr gyntaf (Car) - Shirley Wood, Croesyceiliog, Cwmbran

Ail wobr (Pecyn lletygarwch yn Rasys Casgwent) - Andee Jones, Y Fenni

Y drydedd wobr (Tocyn teulu wythnos i Eisteddfod 2017) - Andrew George

Diolch i bawb am gefnogi'r raffl ac i'r noddwyr am eu gwobrau hael.