Does 'na'm trên i Afonwen

28 February 2020

Cerdd ar y cyd gyda blynyddoedd 3,4,5 a 6 o ysgolion Chwilog a Llanaelhaearn

 

Does ’na’m trên i Afonwen –

dewch ar y bws efo Miss Owen!

Dewch dan gysgod Tre’r Ceiri –

be welwch chi drwy’r ffenestri?

 

Ifan Garej yn trwsio car,

ogla pei o siop y bwtsiar;

yn ei glocsia’ ma’ PC Owen

yn dawnsio efo Catrin Alwen!

 

Cidwm, ci bach Rhys a Meinir,

adfeilion Celtaidd hyd y tir;

dacw’r sant a dacw’i ael

haearn yn sgleinio yn yr haul.

 

Mr Huw ar yr ukelele

a’r pentre’n llawn o hwyl a sbri;

pawb yn y Neuadd ar gyfer y steddfod

a’r gwartheg yn canu ar gaeau Rhoshafod.

 

Dawnsio mae’r dail ar hyd y Lôn Goed

a Gordon Huws ar y llwybr troed,

ac o dan y tonnau ger Chwarel Trefor

mae’r pysgod yn canu fel côr yn y môr.