(008) Cerdd Dant Trio or Quartet

Entry Deadline
 1 May 2020

‘Cymdeithas Ceredigion', Meirion MacIntyre Huws (verses 1, 2, 4 a 6), Cywyddau Cyhoeddus [Eisteddfod Office (Gwasg Carreg Gwalch)] Air: 'Eryri Wen', trefniant Nansi Richards, (1212), Wyth o Geinciau Cerdd Dant [Snell]

Prizes
  1. Tlws er cof am DG Jones [Selyf] to be held for a year (Rhoddedig gan Gôr Meibion Dwyfor) a£150 (Er cof am Tad-cu – Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin – oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)
  2. £100 (Gan y teulu er cof am Dewi Roberts, Plas ym Mhowys, Treuddyn, Sir y Fflint)
  3. £50 (Gan y teulu er cof am Dewi Roberts, Plas ym Mhowys, Treuddyn, Sir y Fflint)