(007) Cerdd Dant Party under 25 with up to 20 members

Entry Deadline
 1 May 2020

Tre-saith', Idris Reynolds, Ar ben y lôn [Gwasg Gomer]
Air: 'Rhyd-y-fen', Eleri Owen, (1122), ‘na Joio! a cheinciau eraill [Urdd Gobaith Cymru]

Prizes
  1. Cwpan Môn to be held for a year and £150 (Rhiannon a Dafydd Ifans, Penrhyn-coch, Aberystwyth)
  2. £100 (Er cof am Tad-cu – Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin – oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)
  3. £50 (Er cof am Tad-cu – Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin – oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)