(005) Cerdd Dant Choir with over 20 members

Entry Deadline
 1 May 2020

(a) ‘Salm 23’, Yr Esgob William Morgan (rhif 965), Caneuon Ffydd [Pwyllgor y Llyfr Emynau Cydenwadol] Air: ‘Ave Verum Corpus’, Mozart, (1), arrangement, Llio Penri [Eisteddfod Office] (b) ‘Ein Neuadd’, Myrddin ap Dafydd (verses 1, 3, 4 a 6), Cadw Gŵyl [Eisteddfod Office (Gwasg Carreg Gwalch)] Air: 'Plascrug', Elsbeth M Jones, (1122), Tannau Teifi [Elsbeth M Jones] This competition will be held on Friday / Friday evening 7 August 2020

Prizes
  1. Cwpan Syr Harry Brittain, er cof am Delynores y G’lomen Wen, to be held for a year and £500 (Cyfreithwyr Mair Williams Aberystwyth)
  2. £300 (Parti’r Greal)
  3. £200 (Cantre’r Gwaelod

The Noel John Memorial Medal will be presented to the coach of the winning choir