Rehearse with the Piano

For the second year running, we’re offering a new service for competitors, to help you prepare and rehearse for your competition. 

We are very grateful to Annette Bryn Parri for preparing piano accompaniment files for all our test pieces.

Annette Bryn Parri is one of Wales’ leading and most experienced accompanists and musicians. Read more about her here.

Click ‘play’ on the file below or download a copy to your computer to rehearse for your competition.

Please note that this resource is for rehearsal purposes only, and we hope it will help you when choosing suitable pieces for your voice type. The tempo of the pieces has been set to help rehearsals, and there can be different to performance speed. It is your responsibility to set your own tempo during the competition performance.

 

Cân Rusalka i'r lleuad

Mae Susanna yn hwyr / I ble'r aethant oriau cariadlon

Doed y serffiaid gwyn

Cân Osian

Mab y Môr

Mawredd Duw

Yr Ehedydd

Cathyl i'r Eos

Min y Môr

Angharad

Berwyn

Llais yr Adar

Cariad sy' fel Aderyn Rhydd

Dos, fy Ngham Cei Ddatgelu

Seren y Morwyr Oll

Seren y Morwyr Oll (Araf)

Daw Samson i'm gweled i heno / O serch! Nertha fi yn fy ngwendid!

Ymlawenhaodd F'enaid yn Nuw Iôr

Daw fy Mhriodfab / Bydd barod o Seion

Cân Osian

Mab y Môr

Mawredd Duw

Yr Ehedydd

Cathyl i'r Eos

Min y Môr

Angharad

Berwyn

Llais yr Adar

Gwêl y blodeuyn deflaist ymaith

O decaf un o hydol bryd

Mor fuddiol yw in roi ein bryd

Cân Osian

Mab y Môr

Mawredd Duw

Yr Ehedydd

Cathyl i'r Eos

Min y Môr

Angharad

Berwyn

Llais yr Adar

Clyw Carlo annwyl / Dyma ddiwrnod ac awr fy nhynged

Pa beth a welaf? / Rhif yw'r cyfan

Fwyn Fonesig! welen ysgrifenedig

O Isis ac Oiris

A hyn sy raid / Na leisiwch mwy weddiau ffôl

Gadarn Iôr a Theyrn Tragwyddol

Cân Osian

Mab y Môr

Mawredd Duw

Yr Ehedydd

Cathyl i'r Eos

Min y Môr

Angharad

Berwyn

Llais yr Adar

Nos o Fai

Cân Saphig

Dafydd Frenin

O paid â chanu, eneth fwyn

Y Melinydd a'r Afonig

Belsatzar

Nos a Breuddwydion

Y Crwydryn

Tra bo dau

Ymddiddan yn y coed

Unigedd y Maes

Fwyned wyt ti, f'anwylyd

Wedi breuddwyd

Tawel Nawn

Gweddi Foreuol

Cân Suleika

A Wyt am Dosturio

Ffoi a wnaeth, golomen fechan!

Y Maya a'r Eos

Alleluia

Bendigedig

Aderyn Crist

Nos o Haf

Araf y Tipia'r Cloc

Llanrwst

Ceisiad

Y Bardd

Llanfihangel Bachellaeth

Gwêl, wlad fy mynwes, dy blentyn egwan

Nid wyf yn hoff o synfyfyrio

Pan af i fro y fedd

Ti a'i dygi mewn

O'th sedd ar ddeheulaw Duw

Aderyn Crist

Nos o Haf

Araf y Tipia'r Cloc

Llanrwst

Ceisiad

Y Bardd

Llanfihangel Bachellaeth

Ofer yw fy ngwangalonni

Mi gredaf imi glywed

Fwyn alawon, siniau cu

Yn awr y crwydryn saif

Aderyn Crist

Nos o Haf

Araf y Tipia'r Cloc

Llanrwst

Ceisiad

Y Bardd

Llanfihangel Bachellaeth

Teced ag yw angyles dlos

Fel y bu i Baris Landeg

Braf eich gweled, ardaloedd mebyd

O'r diwedd daeth yr haul / Yn eiddgar dacw'r arddwr llon

A meddai Duw, Doed y dyfroedd / Corddi mewn tonnau ewynnog

Aderyn Crist

Nos o Haf

Araf y Tipia'r Cloc

Llanrwst

Ceisiad

Y Bardd

Llanfihangel Bachellaeth

Spring movement 1 & 2 (Key : E major)

Spring last movement (Key : E major)

Spring movement 1 & 2 (Key : D major)

Spring last movement (Key : D major)

Mab y Mynydd (B minor)

Mab y Mynydd (C

The little road to Bethlehem (A Fflat)

The little road to Bethlehem (F Major)

Foxgloves (C Major)

Foxgloves (A Fflat)

Dy Enw Di