Cabarela

18 July 2017

Un o uchafbwyntiau'r Ŵyl Gomedi yn yr Eisteddfod eleni fydd Cabarela sef noson gomedi go arbennig wedi’i threfnu gan Lisa Angharad yng Nghaffi Maes B nos Fercher am 18:30.  Ond beth yn union yw Caberela?  Wel cawsom sgwrs gyda Lisa i glywed mwy.

1.        Ti sy’n trefnu Cabarela sef y noson cabaret yng Nghaffi Maes B ar nos Fercher yr Eisteddfod.    Beth yn union yw Cabarela?

Mae’r gair yn gyfuniad o Cabaret a Sorela... a dyna'n union yw e. Noson anffurfiol yn cynnwys amryw o artistiaid dwl yn cael eu cyflwyno gan fersiwn Cymru o '4 poofs and a piano'.... 3 chwaer a Jazz duo!

2.       Pwy yw’r artistiaid fydd yn cymryd rhan a beth fyddan nhw’n neud?

Pan ges i’n holi i drefnu’r noson yma, y peth cyntaf nes i oedd holi’r person dwla fi’n nabod sef y clown Dewi Pws. Ble bynnag ma Pws, ma chwerthin a joio felly oni’n meddwl bo fe’n ddechrau da!

Bydd cymysgedd eclectig o gerddoriaeth a chomedi yn y noson, yn mynd o drag queen, i fwnci, i gantorion opera yn canu am eu cyrn hirlas…..

3.       Sut fath o noson fydd hi?

Duw a ŵyr, gan taw hon yw'r gyntaf, galle unrhyw beth ddigwydd! Noson hwylus o tua 80 munud a llwyth o artistiaid yn gwneud eu deg munud bach difyr nhw. Os nag oes rhywbeth at eich dant chi, 'sdim ots achos erbyn i chi 'weud ‘hop y deri dando’ chi mlan at yr artist nesa.  Dewch, a gewch chi ffindo mas ein hunan!

5.        Oes yna alw am Sîn gabaret yng Nghymru? 

Wel beth yw Noson Lawen heblaw am gabaret?  Ma Cymry wrth eu bodd da noson amrywiol da rhywbeth at ddant pawb. Yn bendant byddem wrth fy modd yn gwneud rhywbeth fel hyn eto, a fi’n edrych mlan i ddysgu o’r tro ma er mwyn datblygu fe’n bellach tro nesa.

6.       Dwi ddim yn meddwl bod yr Eisteddfod wedi cael noson gabaret o’r blaen – sut ymateb ti’n meddwl bydd i’r hyn ti wedi’i drefnu?

Fi’n gobeithio cai ymateb positif wrth gwrs. Ma slot Gabaret am 18:30 ar nos Fercher yn amser perffaith i alw heibio Caffi Maes B a gadel i’r beanbags eich denu chi i mewn am slot byr o adloniant amrywiol ar ein ffordd i dreulio gweddill y noson yn y bar gwyrdd. Dyw bod yn y wigwam rhwng 18:30 a 20.00 ddim yn newid eich diwrnod nac yn amharu ar eich noson, ma fe jest yn rhywbeth cloi difyr i ychwanegu at eich diwrnod.

7.       Oes yna gyfyngiad oed i’r noson?

Wel ni wedi deud anaddas i blant a phobl gul ar y poster ond ma na chroeso i bawb. Ond bydden ni’n awgrymu i chi beidio dod â’ch plant heblaw bo chi isio iddyn nhw glywed ambell gân goch gan Trystan Llŷr Griffiths neu Maggi Noggi yn sôn am wn i ddim be. Dibynnu pa fath o riant ych chi

Wela i chi na, fydda i ar double fodcas leim a soda os chi’n prynu 