Blwyddyn Newydd Dda!

22 January 2016

Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd

Lot o bethau  wedi bod yn digwydd trwy Ragfyr ... recordio yn Llanelli ar gyfer Heno gyda fy mab,

Lansio  “Dysgwr y Flwyddyn ar Radio Cymru a hefyd recordio cwis gyda Boom Cymru yng Nghaerdydd a lot mwy ar y gorwel i ddod ym Mis Ionawr

 

Byd y Plant

Tipyn cyn Nadolig ron i’n chwarae gyda Taliesin (7 oed) ac Ieuan (6 oed) yn y lolfa, dau o wyrion fi.

Dw i ddim yn siŵr pam ond atebodd Taliesin fi yn Saesneg ac wedyn aeth e nôl i Gymraeg.

 Pum munud wedyn mi es i'r gegin a dyma'r sgwrs glywais i :

 “Taliesin, os ti mwyn Taid i ddeall be ti’n dweud, mae’n bwysig iawn i siarad yn Gymraeg.

Dydy Nain a Taid ddim yn deall Saesneg o gwbl....Maen nhw jyst siarad Cymraeg”

Gwych  e! 

 

Dysgwr y Flwyddyn 2016

Mae Eisteddfod Genedlaethol wedi lansio'r gystadleuaeth unwaith eto ar gyfer 2016 yn y Fenni.

Mae'r gystadleuaeth yn gyffrous iawn ac yn siawns i gwrdd pobl ar draws Gymru.  Rydych chi’n cael lot o hwyl a dysgu lot mwy am yr iaith a diwylliant.

Os chi’n teimlo chi’n barod neu teimlo bod rhywun arall yn barod .....Trio fe nawr!

 

Awgrym y Mis............    CYMDEITHASU   ( Trio gwneud mwy na jyst mynd i’r dosbarth bob wythnos.

                                                Defnyddiwch y ffon, tecstiwch  yn Gymraeg, ewch i fore coffi

                                                neu Siop Siarad  â llawer o bethau eraill)