Crown Winners

2019       Conwy County - Guto Dafydd Cilfachau

2018       Cardiff - Catrin Dafydd Olion

2017       Anglesey - Gwion Hallam Trwy'r Drych

2016       Monmouthshire and District - Elinor Gwynn Llwybrau

2015       Montgomeryshire and the Marches – Manon Rhys Breuddwyd

2014       Carmarthenshire - Guto Dafydd Tyfu

2013       Denbighshire and District - Ifor ap Glyn Terfysg

2012       Vale of Glamorgan - Gwyneth Lewis Ynys

2011       Wrexham and District - Geraint Lloyd Owen Gwythiennau

2010       Blaenau Gwent and the Heads of the Valleys - Glenys Mair Glyn Roberts Newid

2009       Meirion and District - Ceri Wyn Jones Yn y Gwaed

2008       Cardiff - Hywel Meilyr Griffiths Stryd Pleser

2007       Flintshire - Tudur Dylan Jones Copaon

2006       Swansea and District – Eigra Lewis Roberts Fflam

2005       Eryri and Region – Christine James Llinellau Lliw

2004       Newport and District – Jason Walford Davies Egni

2003       Montgomeryshire and the Marches – Mererid Hopwood Gwreiddiau

2002       Pembrokeshire, St Davids - Aled Jones Williams Awelon

2001       Denbighshire - Penri Roberts Muriau

2000       Llanelli and District - Dylan Iorwerth Tywod

1999       Anglesey - Ifor ap Glyn Golau yn y Gwyll

1998       Bro Ogwr - Emyr Lewis Rhyddid

1997       Meirion and District - Cen Williams Branwen

1996       Bro Dinefwr - David John Pritchard Olwynion

1995       Bro Colwyn - Aled Gwyn Melodïau

1994       Neath and District - Gerwyn Williams Dolenni

1993       South Powys, Llanelwedd - Eirwyn George Llynnoedd

1992       Ceredigion, Aberystwyth - Cyril Jones Cyfrannu

1991       Bro Delyn - Einir Jones Pelydrau

1990       Rhymney Valley - Iwan Llwyd Gwreichion

1989       Conwy Valley - Selwyn Griffith Dilyniant o Gerddi

1988       Newport - T James Jones Ffin

1987       Bro Madog - John Gruffydd Jones Casgliad o Gerddi

1986       Fishguard and District - T James Jones Llwch

1985       Rhyl and District - John Roderick Rees Glannau

1984       Lampeter and District - John Roderick Rees Llygaid

1983       Anglesey - Eluned Phillips Clymau

1982       Swansea and District - Eirwyn George Dilyniant o Gerddi

1981       Maldwyn and District - Sion Aled Wynebau

1980       Lliw Valley - Donald Evans Dilyniant o Gerddi

1979       Caernarfon and District - Meirion Evans Dilyniant o Gerddi Serch neu Siom

1978       Cardiff - Sion Eirian Cerdd hir yn portreadu llencyndod

1977       Wrexham and District - Donald Evans Hil

1976       Cardigan and District - Alan Llwyd Dilyniant o benillion Troeon Bywyd

1975       Bro Dwyfor - Elwyn Roberts Dilyniant o gerdd Pridd

1974       Bro Myrddin - W R P George Tân

1973       Vale of Clwyd - Alan Llwyd Y Dref

1972       Pembrokeshire, Haverfordwest - Rev Dafydd Rowlands Dadeni

1971       Bangor and District - Bryan Martyn Davies Y Golau Caeth

1970       Ammanford and District - Bryan Martyn Davies Darluniau ar Gynfas

1969       Flint - Dafydd Rowlands I Gwestiynau fy Mab

1968       Barry and District - Rev Haydn Lewis Meini

1967       Meirionethshire, Bala - Eluned Phillips Corlannau

1966       Aberavon and District - Dafydd Jones Y Clawdd

1965       Montgomeryshire - Tom Parri-Jones Y Gwybed

1964       Swansea and District - Parch Rhydwen Williams Ffynhonnau

1963       Llandudno and District - Tom Parri-Jones Y Bont

1962       Llanelli and District - D Emlyn Lewis Y Cwmwl

1961       Dyffryn Maelor - L Haydn Lewis Ffoadur

1960       Cardiff - W J Gruffydd (Elerydd) Unigedd

1959       Caernarfon and Gwyrfai District - Tom Huws Cadwynau

1958       Ebbw Vale and District - Llewelyn Jones Cymod

1957       Anglesey - Dyfnallt Morgan Drama Fydryddol Rhwng Dau

1956       Aberdare and District – No winner  

1955       Pwllheli and District - W J Gruffydd (Elerydd)  Ffenestri

1954       Ystradgynlais and District - E Llwyd Williams Y Bannau

1953       Rhyl and District - Dilys Cadwaladr Y Llen

1952       Aberystwyth – No winner

1951       Llanrwst and District - T Glyn Davies Adfeilion

1950       Caerphilly - Euros Bowen Difodiant

1949       Dolgellau and District - John Eilian Meirionnydd

1948       Bridgend - Euros Bowen O'r Dwyrain

1947       Colwyn Bay and District - Griffith John Roberts Glyn y Groes

1946       Mountain Ash - Rhydwen Williams Yr Arloeswr

1945       Rhos - Griffith John Roberts Coed Celyddon

1944       Llandybie - J M Edwards Yr Aradr

1943       Bangor - Dafydd Owen Rhosydd Moab

1942       Cardigan - Herman Jones Ebargofiant

1941       Old Colwyn - J M Edwards Peiriannau

1940       Mountain Ash (radio) – No winner

1939       Denbigh – No winner

1938       Cardiff - Edgar Thomas Peniel

1937       Machynlleth - J M Edwards Y Pentref

1936       Fishguard - David Jones Yr Anialwch

1935       Caernarfon - Gwilym R Jones Ynys Enlli

1934       Neath - Eirug Davies Y Gorwel

1933       Wrexham - Simon B Jones Rownd yr Horn

1932       Aberavon - Eirug Davies A Ddioddefw a Orfu

1931       Bangor - Albert Evans-Jones (Cynan) Y Dyrfa

1930       Llanelli - Gwilym Myrddin Ben Bowen

1929       Liverpool - Caradog Prichard Y Gân Ni Chanwyd

1928       Treorchy - Caradog Prichard Penyd

1927       Holyhead - Caradog Prichard Y Briodas

1926       Swansea - Dewi Emrys Casgliad o farddoniaeth wreiddiol

1925       Pwllheli - Wil Ifan Bro Fy Mebyd

1924       Pontypool - Prosser Rhys Atgof

1923       Mold - Albert Evans-Jones (Cynan) Yr Ynys Unig

1922       Ammanford - R Beynon Y Tannau Coll

1921       Caernarfon - Albert Evans-Jones (Cynan) Mab y Bwthyn

1920       Barry - James Evans Trannoeth y Drin

1919       Corwen - William Williams (Crwys) Morgan Llwyd

1918       Neath - Emrys Lewis Mynachlog Nedd

1917       Birkenhead - Wil Ifan Pwyll Pendefig Dyfed

1916       Aberystwyth – No winner

1915       Bangor - T H Parry-Williams Y Ddinas

1914       First World War - No Eisteddfod

1913       Abergavenny - Wil Ifan Ieuan Gwynedd

1912       Wrexham - T H Parry-Williams Gerallt Gymro

1911       Carmarthen - William Williams (Crwys) Gwerin Cymru

1910       Colwyn Bay - William Williams (Crwys) Ednyfed Fychan

1909       London - W J Gruffydd Yr Arglwydd Rhys

1908       Llangollen – Hugh Emyr Davies (Emyr) Owain Glyndwr

1907       Swansea - John Dyfnallt Owen Y Greal Sanctaidd

1906       Caernarfon – Hugh Emyr Davies (Emyr) Branwen Ferch Llyr

1905       Mountain Ash - Thomas Davies (Mafonwy)  Ann Griffiths

1904       Rhyl - R M Humphreys (Machno) Tom Ellis

1903       Llanelli - J E Davies (Rhuddwawr) Y Ficer Prichard

1902       Bangor – Robert Roberts (Silyn) Trystan ac Esyllt

1901       Merthyr Tydfil - John Jenkins (Gwili) Tywysog Tangnefedd

1900       Liverpool - J T Job (Job) Williams Pantycelyn

1899       Cardiff - R Gwylfa Roberts (Gwylfa) Y Diddanydd Arall

1898       Blaenau Ffestiniog - R Gwylfa Roberts (Gwylfa) Charles o'r Bala

1897       Newport - Thomas Davies (Mafonwy) Arthur y Ford Gron

1896       Llandudno – No winner

1895       Llanelli - W L Lewis (Llew Llwyfo) Ioan y Disgybl Annwyl

1894       Caernarfon - Ben Davies Tennyson

1893       Pontypridd - Ben Davies Cymru Fydd

1892       Rhyl – J J Roberts (Iolo Caernarfon) Dewi Sant

1891       Swansea - David Adams (Hawen)  Oliver Cromwell

1890       Bangor – J J Roberts (Iolo Caernarfon) Ardderchog Lu'r Merthyri

1889       Brecon - H Elvet Lewis (Elfed) Llywelyn Ein Llyw Olaf

1888       Wrexham - H Elvet Lewis (Elfed) Y Sabath yng Nghymru

1887       London - J Cadfan Davies (Cadfan) John Penry

1886       Caernarfon - J Cadfan Davies (Cadfan) Cystenin Fawr

1885       Aberdare - Tecwyn Parry Hywel Dda

1884       Liverpool - J Cadfan Davies (Cadfan) Madog ab Owain Gwynedd

1883       Cardiff - Anne Thomas (Morfudd Eryri)  Llandaf

1882       Denbigh - D R Williams Y Cadfridog Garfield

1881       Merthyr Tydfil - Watkin Wyn Bywyd

1880       Caernarfon – Ellis Roberts (Elis Wyn o Wyrfai) Buddugoliaeth y Groes