Winners of the Prose Medal

1937 Machynlleth, J O Williams - Tua'r Gorllewin ac Ysgrifau Eraill

1938 Caerdydd, Elena Puw Morgan - Nofel: Y Graith

1939 Dinbych, John Gwilym Jones - Nofel: Y Dewis

1940 Aberpennar, (dyfarnwyd yn 1941) T Hughes-Jones - Stori-fer Hir: Sgweier Hafila

1941 Hen Golwyn, (dyfarnwyd yn 1942) Gwilym R Jones - Nofel Fer: Y Purdan

1942-44 (dyfarnwyd yn 1945) No winner

1945-47 (dyfarnwyd yn 1948) Dafydd Jenkins - Traethawd Beirniadol: Y Nofel

1948-50 (dyfarnwyd yn 1951) R Ifor Parry - Traethawd: Diwinyddiaeth Karl Barth

1951 Llanrwst, Islwyn Ffowc Elis - Cyn Oeri'r Gwaed

1952 Aberystwyth, O E Roberts - Cyfrol o Ryddiaith: Cyfrinachau Natur

1953 Y Rhyl, No winner

1954 Ystradgynlais, OE Roberts - Cyfrol Erthyglau: Y Gor o Ystradgynlais

1955 Pwllheli, M Selyf Roberts - Cyfrol o Erthyglau: Deg o'r Diwedd

1956 Aberdâr, W T Gruffydd - Cyfrol o Erthyglau: Y Pwrpas Mawr

1957 Llangefni, Tom Parry-Jones - Storïau Byrion: Teisennau Berffro

1958 Glyn Ebwy, E Cynolwyn Pugh - Hunangofiant: Ei Ffanffer ei Hun

1959 Caernarfon, William Owen - Cyfrol o Ysgrifau Natur: Pen y Dalar

1960 Caerdydd, Rhiannon Davies Jones - Fe Hen Lyfr Cownt

1961 (Ataliwyd y Fedal) C Lloyd Rowlands - Nofel: Cregyn ar y Traeth

1962 Llanelli, William Owen – Dyddiadur: Bu Farw Ezra Bebb

1963 Llandudno, Y Parch William Llewelyn Jones - Ar Grwydr

1964 Abertawe, Rhiannon Davies Jones - Lleian Llanllŷr

1965 Y Drenewydd, Eigra Lewis Roberts - Cyfrol o Ysgrifau

1966 Aberafan, No winner

1967 Y Bala, No winner

1968 Y Bari, Eigra Lewis Roberts - Y Drych Creulon

1969 Fflint, Emyr Jones - Grym y Lli

1970 Rhydaman, No winner

1971 Bangor, Ifor Wyn Williams - Gwres o'r Gorllewin

1972 Hwlffordd, Y Parch Dafydd Rowlands - Ysgrifau yr Hanner Bardd

1973 Rhuthun, Y Parch Emyr Roberts - Mae Heddiw wedi Bod

1974 Caerfyrddin,Dafydd Ifans - Eira Gwyn yn Salmon

1975 Cricieth, No winner

1976 Aberteifi, Marged Pritchard - Nid Mudan mo'r Môr

1977 Wrecsam, R Gerallt Jones - Triptych

1978 Caerdydd, Harri Williams - Trobwynt

1979 Caernarfon, R Gerallt Jones - Cafflogion

1980 Dyffryn Lliw, Robyn Lewis - Esgid yn Gwasgu

1981 Machynlleth ,John Griffith Jones - Cysgodion ar y Pared

1982 Abertawe, Gwilym Meredith Jones - Ochr Arall y Geiniog

1983 Ynys Môn, T Wilson Evans - Y Pabi Coch

1984 Llambed, John Idris Owen - Y Tŷ Haearn

1985 Y Rhyl, Meg Elis - Cyn Daw'r Gaeaf

1986 Abergwaun, Ray Evans - Y Llyffant

1987 Porthmadog, Margiad Roberts - 'Sna'm llonydd i' ga'l

1988 Casnewydd, No winner

1989 Llanrwst, Irma Chilton - Mochyn Gwydr

1990 Cwm Rhymni, No winner

1991 Yr Wyddgrug, Angharad Tomos - Si Hei Lwli

1992 Aberystwyth, Robin Llywelyn - Seren Wen ar Gefndir Gwyn

1993 Llanelwedd, Mihangel Morgan - Dirgel Ddyn

1994 Castell Nedd, Robin Llywelyn - Cyrraedd

1995 Abergele, Angharad Jones - Aml Gnoc

1996 Llandeilo, No winner

1997 Y Bala, Angharad Tomos - Y Canol Llonydd

1998 Penybont ar Ogwr, Eirug Wyn - Blodyn Tatws

1999 Ynys Môn, Sonia Edwards - Pan Ddaw Yfory

2000 Llanelli, Eirug Wyn - Tri Mochyn Bach

2001 Dinbych, Elfyn Pritchard - Trwy'r Tywyllwch

2002 Tyddewi, Angharad Price - O Tyn y Gorchudd

2003 Meifod, Cefin Roberts – Brwydr y Bradwr

2004 Casnewydd, Annes Glyn – Symudliw

2005 Eryri, Dylan Iorwerth – Darnau

2006 Abertawe, Fflur Dafydd - Atyniad

2007 Yr Wyddgrug, Mary Annes Payne - Rhodd Mam

2008 Caerdydd a'r Cylch, Mererid Hopwood - yn dawel bach

2009 Meirion a'r Cyffiniau, Siân Melangell Dafydd - Mynydd Segur

2010 Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd, Jerry Hunter - Gwenddydd

2011 Wrecsam a'r Fro, Manon Rhys - Ni ein Dau

2012 Bro Morgannwg, No winner

2013 Sir Ddinbych a'r Cyffiniau, Jane Jones Owen - Cwlwm

2014 Sir Gâr, Lleucu Roberts - Saith Oes Efa

2015 Maldwyn a’r Gororau, Tony Bianchi – Dwy Farwolaeth Endaf Rowlands

2016 Sir Fynwy a'r Cyffiniau, Eurig Salisbury - Cai

2017 Ynys Môn, Sonia Edwards - Rhannu Ambarel

2018 Caerdydd, Manon Steffan Ros - Llyfr Glas Nebo

2019 Conwy County, RHiannon Ifans - Ingrid