Winners of the Daniel Owen Memorial Prize

1978    Cardiff - Alun Jones, Ac Yna Clywodd Sŵn y Môr

1979    Caernarfon - Beti Huws, Pontio’r Pellter

1980    Lliw Valley - Aled Islwyn, Sarah Arall

1981    Machynlleth - Neb yn deilwng

1982    Swansea - Neb yn deilwng

1983    Llangefni - Neb yn deilwng

1984    Lampeter - Richard Cyril Hughes, Castell Cyfaddawd

1985    Rhyl - Aled Islwyn, Cadw’r Chwedlau’n Fyw

1986    Fishguard - Robat Gruffudd, Y Llosgi

1987    Porthmadog - Rhydwen Williams, Amser i Wylo: Senghennydd 1913

1988    Newport – Neb yn cystadlu

1989    Llanrwst - Roger Ioan Stephens Jones, O Wlad Fach …!

1990    Rhymni - Geraint Vaughan Jones, Yn y Gwaed

1991    Mold - Neb yn deilwng

1992    Aberystwyth - Neb yn deilwng

1993    Builth Wells - Endaf Jones, Mewn Cornel Fechan Fach

1994    Neath - Eirug Wyn, Smôc Gron Bach

1995    Abergele - Beryl Stafford Williams, Mellt yn Taro

1996    Llandeilo - Neb yn deilwng

1997    Bala - Gwyneth Carey, Mwg

1998    Bridgend - Geraint Vaughan Jones, Semtecs

1999    Llanbedrgoch - Ann Pierce Jones, Fflamio

2000    Llanelli - Geraint Vaughan Jones, Cur y Nos

2001    Denbigh - Neb yn deilwng

2002    St David’s - Eirug Wyn, Bitsh!

2003    Meifod - Elfyn Pritchard, Pan Ddaw’r Dydd …?

2004    Newport - Robin Llywelyn, Un Diwrnod yn yr Eisteddfod

2005    Y Faenol - Sian Eirian Rees Davies, I Fyd Sy Well

2006    Swansea - Gwen Pritchard Jones, Dygwyl Eneidiau

2007    Mold - Tony Bianchi, Pryfeta

2008    Cardiff - Ifan Morgan Jones, Igam Ogam

2009    Bala - Fflur Dafydd, Y Llyfrgell

2010    Ebbw Vale - Grace Roberts, Adennydd Glöyn Byw

2011    Wrexham - Daniel Davies, Tair Rheol Anrhefn

2012    Llandow, Vale of Glamorgan - Robat Gruffudd, Afallon

2013    Denbigh - Bet Jones, Craciau

2014    Llanelli - Lleucu Roberts, Rhwng Edafedd

2015    Meifod - Mari Lisa, Veritas

2016    Abergavenny - Guto Dafydd, Ymbelydredd

2017    Bodedern - Neb yn Deilwng

2018    Cardiff - Mari Williams, Ysbryd yr Oes

2019    Llanrwst - Guto Dafydd, Carafanio