Winners of the Chair

1880 Caernarfon "Athrylith" (Y Myfyr) - W B Joseph

1881 Merthyr Tydfil "Cariad" (Dyfed) - Evan Rees

1882 Dinbych "Dyn" - No winner

1883 Caerdydd "Y Llong" - No winner 

1884 Lerpwl "Gwilym Hiraethog" (Dyfed) - Evan Rees

1885 Aberdâr "Y Gwir yn Erbyn y Byd" - Watkin Hesekiah Williams

1886 Caernarfon "Gobaith" (Tafolog) - Richard Davies

1887 Llundain "Y Frenhines Victoria" - Robert Arthur Williams

1888 Wrecsam "Peroriaeth" (Tudno) - Thomas Jones

1889 Aberhonddu "Y Beibl Cymraeg" (Dyfed) - Evan Rees

1890 Bangor "Y Llafurwr" (Tudno) - Thomas Jones

1891 Abertawe "Yr Haul" (Pedrog) - John Owen Williams

1892 Y Rhyl "Y Cenhadwr" (Gurnos) - Evan Jones

1893 Pontypridd "Pulpud Cymru" - J Ceulanydd Williams

1894 Caernarfon "Hunanaberth" (Elfed) - H Elvet Lewis

1895 Llanelli "Dedwyddwch" (Pedrog) - John Owen Williams

1896 Llandudno "Tuhwnt i'r Llen" - Ben Davies

1897 Casnewydd "Brawdgarwch" (Job) - J T Job

1898 Blaenau Ffestiniog "Awen" (Elfyn) - R O Hughes

1899 Caerdydd "Gladstone" - No winner 

1900 Lerpwl "Y Bugail" (Pedrog) - John Owen Williams

1901 Merthyr Tydfil "Y Diwygiwr" (Dyfed) - Evan Rees

1902 Bangor "Ymadawiad Arthur" - T Gwynn Jones

1903 Llanelli "Y Celt" (Job) - J T Job

1904 Y Rhyl "Geraint ac Enid" - Machreth Rees

1905 Aberpennar "Gorau arf, Dysg" - No winner 

1906 Caernarfon "Y Lloer" - J J Williams

1907 Abertawe "John Bunyan" - T Davies

1908 Llangollen "Ceiriog" - J J Williams

1909 Llundain "Gwlad y Bryniau" - T Gwynn Jones

1910 Bae Colwyn "Yr Haf" - R Williams Parry

1911 Caerfyrddin "Iorwerth VII" - Gwilym Ceiriog

1912 Wrecsam "Y Mynydd" - T H Parry-Williams

1913 Y Fenni "Aelwyd y Cymro" (Sarnicol) - T J Thomas

1914 First World War - No Eisteddfod

1915 Bangor "Eryri" - T H Parry-Williams

1916 Aberystwyth "Ystrad Fflur" - J Ellis Williams

1917 Penbedw "Yr Arwr" (Hedd Wyn) - Ellis Evans

1918 Castell Nedd "Eu Nêr a Folant" (Job) - J T Job

1919 Corwen "Y Proffwyd" - Cledlyn Davies

1920 Y Bari "Yr Oes Aur" - No winner

1921 Caernarfon "Min y Môr" Meuryn - R J Rowlands

1922 Rhydaman "Y Gaeaf" - J Lloyd Jones

1923 Yr Wyddgrug / Mold "Dychweliad Arthur" - Cledlyn Davies

1924 Pontypwl "I'r Duw nid Adwaenir" (Cynan) - Albert Evans-Jones

1925 Pwllheli "Cantre'r Gwaelod" - Dewi Morgan

1926 Abertawe "Y Mynach" - Gwenallt

1927 Caergybi "Y Derwydd" - No winner

1928 Treorci "Y Sant" - No winner 

1929 Lerpwl "Dafydd ap Gwilym" - Dewi Emrys

1930 Llanelli "Y Galilead" - Dewi Emrys

1931 Bangor "Breuddwyd y Bardd" - Gwenallt

1932 Aberafan "Mam" - D J Davies

1933 Wrecsam "Harlech" Trefin - Edgar Phillips

1934 Castell Nedd "Ogof Arthur" - W Morris

1935 Caernarfon "Magdalen" - Gwyndaf Evans

1936 Abergwaun "Ty Ddewi" - Simon B Jones

1937 Machynlleth "Y Ffin" - T Rowland Hughes

1938 Caerdydd "Rwy'n Edrych Dros y Bryniau Pell" - Gwilym R Jones

1939 Dinbych "A hi yn dyddhau" - No winner 

1940 Aberpennar (radio) "Pererinion" - T Rowland Hughes

1941 Hen Golwyn "Hydref" - Rowland Jones

1942 Aberteifi "Rhyfel" neu "Creiddylad" - Neb yn deilwng

1943 Bangor "Cymylau Amser" - Dewi Emrys

1944 Llandybie "Ofn" - D Lloyd Jenkins

1945 Rhos "Yr Oes Aur" - T Parry Jones

1946 Aberpennar "Awdl Foliant i'r Amaethwr" - Geraint Bowen

1947 Bae Colwyn "Maelgwn Gwynedd" - John Eilian

1948 Penybont ar Ogwr "Yr Alltud" - Dewi Emrys

1949 Dolgellau "Y Graig" - Rowland Jones

1950 Caerffili "Awdl Foliant i'r Glowr" - G R Tilsley

1951 Llanrwst "Y Dyffryn" - Brinley Richards

1952 Aberystwyth "Dwylo" - John Evans

1953 Y Rhyl "Y Ffordd" - E Lloyd Williams

1954 Ystradgynlais "Yr Argae" - John Evans

1955 Pwllheli "Gwrtheyrn" - G Ceri Jones

1956 Aberdâr "Gwraig" - Mathonwy Hughes

1957 Llangefni "Cwm Carnedd" - G R Tilsley

1958 Glyn Ebwy "Caerllion ar Wysg" - T Llew Jones

1959 Caernarfon "Y Dringwr" - T Llew Jones

1960 Caerdydd "Dydd Barn" or "Morgannwg" - No winner

1961 Rhosllannerchrugog "Awdl Foliant i Gymru" - Emrys Edwards

1962 Llanelli "Llef un yn Llefain" - Caradog Pritchard

1963 Llandudno "Genesis" - No winner 

1964 Abertawe "Patagonia" - Parch R Bryn Williams

1965 Y Drenewydd "Yr Ymchwil" - W D Williams

1966 Aberafan "Cynhaeaf" - Dic Jones

1967 Y Bala "Y Gwyddonydd" - Emrys Roberts

1968 Y Bari "Awdl Foliant i'r Morwr" - Parch R Bryn Williams

1969 Fflint "Yr Alwad" - James Nicholas

1970 Rhydaman "Y Twrch Trwyth" - Tomi Evans

1971 Bangor "Y Chwarelwr" - Emrys Roberts

1972 Hwlffordd "Preselau" - Parch Dafydd Owen

1973 Rhuthun "Llef Dros y Lleiafrifoedd" - Alan Llwyd

1974 Caerfyrddin "Y Dewin" - Moses Glyn Jones

1975 Cricieth "Afon" - Gerallt Lloyd Owen

1976 Aberteifi "Gwanwyn" - Alan Llwyd

1977 Wrecsam "Llygredd" - Donald Evans

1978 Caerdydd "Y Ddinas" - No winner

1979 Caernarfon "Gwynedd" - No winner

1980 Dyffryn Lliw "Y Ffwrnais" - Donald Evans

1981 Machynlleth "Y Frwydr" - John Gwilym Jones

1982 Abertawe "Cilmeri" - Gerallt Lloyd Owen

1983 Ynys Môn "Ynys" - Einion Evans

1984 Llambed "Y Pethau Bychain" - Aled Rhys Wiliam

1985 Y Rhyl "Cynefin" - Robat Powell

1986 Abergwaun "Y Cwmwl" - Gwynn ap Gwilym

1987 Porthmadog "Llanw a Thrai" - Ieuan Wyn

1988 Casnewydd "Storm" - Elwyn Edwards

1989 Llanrwst "Y Daith" - Idris Reynolds

1990 Cwm Rhymni "Gwythiennau" - Myrddin ap Dafydd

1991 Yr Wyddgrug "Awdl Foliant Merch ein Hamserau" - Robin Llwyd ab Owain

1992 Aberystwyth "A Fo Ben ..." - Idris Reynolds

1993 Llanelwedd "Gwawr" - Meirion MacIntyre Huws

1994 Castell Nedd "Chwyldro" - Emyr Lewis

1995 Abergele "Y Môr" - Tudur Dylan Jones

1996 Llandeilo "Grisiau" - R O Williams

1997 Y Bala "Gwaddol" - Ceri Wyn Jones

1998 Penybont ar Ogwr "Fflamau" - No winner

1999 Ynys Môn "Pontydd" - Gwenallt Llwyd Ifan

2000 Llanelli Agored - Llion Jones

2001 Dinbych "Dadeni" - Mererid Hopwood

2002 Tyddewi "Llwybrau" - Myrddin ap Dafydd

2003 Meifod “Drysau” – Twm Morys

2004 Casnewydd “Tir Neb” – Huw Meirion Edwards

2005 Eryri “Gorwelion” – Tudur Dylan Jones

2006 Abertawe “Tonnau” – Gwynfor ab Ifor

2007 Sir Fflint a'r Cyffiniau "Ffin" - T. James Jones

2008 Caerdydd a'r Cylch "Tir Newydd" - Hilma Ll. Edwards

2009 Meirion a'r Cyffiniau "Cyffro" - No winner

2010 Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd "Ennill Tir" - Tudur Hallam

2011 Wrecsam a'r Fro "Clawdd Terfyn" - Rhys Iorwerth

2012 - Bro Morgannwg "Llanw" - Dylan Iorwerth

2013 - Sir Ddinbych a'r Cyffiniau "Lleisiau" - No winner

2014 Sir Gâr "Lloches" - Ceri Wyn Jones

2015 Maldwyn a’r Gororau “Gwe” – Hywel Griffiths

2016 Sir Fynwy a'r Cyffiniau "Ffiniau" - Aneirin Karadog

2017 Ynys Môn "Yr Arwr / Arwres" - Osian Rhys Jones

2018 Caerdydd "Porth" - Gruffudd Owen