Llwyd o'r Bryn Memorial Prize Winners

1963 Llandudno, Stewart Jones

1964 Abertawe, Stewart Jones

1965 Y Drenewydd, Brian Owen

1966 Aberafan, T. James Jones

1967 Y Bala, Aled Jones

1968 Y Barri, Brian Owen

1969 Y Fflint, Anne Winston

1970 Rhydaman, G. Wyn James

1971 Bangor, Enid Parry

1972 Hwlffordd, Alun Lloyd

1973 Rhuthun, No winner

1974 Caerfyrddin, Eiri Jenkins

1975 Cricieth, Nellie Williams

1976 Aberteifi, Sara Tudor Jones

1977 Wrecsam, Yvonne Davies

1978 Caerdydd, Siân Teifi

1979 Caernarfon, Siân Mair

1980 Dyffryn Lliw, Owain Parry

1981 Machynlleth, Leslie Williams

1982 Abertawe, Siân Teifi

1983 Llangefni, Carys Armstrong

1984 Llanbedr Pont Steffan, Hannah Roberts

1985 Y Rhyl, Alma Roberts

1986 Abergwaun, Bethan Jones

1987 Porthmadog, Anne Caroline Davies

1988 Casnewydd, Ivoreen Williams

1989 Llanrwst, Eleri Lewis Jones

1990 Cwm Rhymni, Atal y wobr

1991 Yr Wyddgrug, Rhian Parry

1992 Aberystwyth, Daniel Evans

1993 Llanelwedd, Elen Rhys

1994 Castell-Nedd, Rhodri Wyn Miles

1995 Bro Colwyn, Carys Wyn Thomas

1996 Llandeilo, Manon Elis Jones

1997 Y Bala, Nia Cerys

1998 Penybont ar Ogwr, Angharad Llwyd

1999 Llanbedrgoch, Rhian Medi Roberts

2000 Llanelli, Mandy James

2001 Dinbych, Mirain Haf

2002 Tyddewi, Lyndsey Vaughan Parry

2003 Meifod, Meryl Mererid

2004 Casnewydd, Carwyn John

2005 Y Faenol, Bethan Lloyd Dobson

2006 Abertawe, Medwen Parry

2007 Yr Wyddgrug, Rhian Evans 

2008 Caerdydd, Aeryn Jones   

2009 Y Bala, Elin Williams

2010 Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd, Esyllt Tudur

2011 Wrecsam, Carwyn John

2012 Bro Morgannwg, No winner

2013 Sir Ddinbych a'r Cyffiniau, Elen Gwenllian

2014, Sir Gâr, Elliw Alwen

2015 Maldwyn a’r Gororau, Joy Parry

2016 Sir Fynwy a'r Cyffiniau, Steffan Rhys Hughes

2017 Ynys Môn, Carys Bowen

2018 Caerdydd, Karen Owen

2019 Conwy County, Megan Llŷn