Crown Winners

1880 Caernarfon "Buddugoliaeth y Groes" - Elis Wyn o Wyrfai

1881 Merthyr Tydfil "Bywyd" - Watkin Wyn

1882 Dinbych "Y Cadfridog Garfield" - D R Williams

1883 Caerdydd "Llandaf" (Morfudd Eryri)- Anne Thomas

1884 Lerpwl "Madog ab Owain Gwynedd" - J Cadfan Davies

1885 Aberdâr "Hywel Dda" - Tecwyn Parry

1886 Caernarfon "Cystenin Fawr" (Cadfan) - J Cadfan Davies

1887 Llundain "John Penry" (Cadfan) - J Cadfan Davies

1888 Wrecsam "Y Sabath yng Nghymru" (Elfed) - H Elvet Lewis

1889 Aberhonddu "Llywelyn Ein Llyw Olaf" (Elfed) - H Elvet Lewis

1890 Bangor "Ardderchog Lu'r Merthyri" - Iolo Caernarfon

1891 Abertawe "Oliver Cromwell" (Hawen) - David Adams

1892 Y Rhyl "Dewi Sant" - Iolo Caernarfon

1893 Pontypridd "Cymru Fydd" - Ben Davies

1894 Caernarfon "Tennyson" - Ben Davies

1895 Llanelli "Ioan y Disgybl Annwyl" (Llew Llwyfo) - W L Lewis

1896 Llandudno "Llewelyn Fawr" - No winner

1897 Casnewydd "Arthur y Ford Gron" (Mafonwy) - Thomas Davies

1898 Blaenau Ffestiniog "Charles o'r Bala" (Gwylfa) - R Gwylfa Roberts

1899 Caerdydd "Y Diddanydd Arall" (Gwylfa) - R Gwylfa Roberts

1900 Lerpwl "Williams Pantycelyn" (Job) - J T Job

1901 Merthyr Tydfil "Tywysog Tangnefedd" (Gwili) - John Jenkins

1902 Bangor "Trystan ac Esyllt" (Silyn)

1903 Llanelli "Y Ficer Prichard" (Rhuddwawr) - J E Davies

1904 Y Rhyl "Tom Ellis" (Machno) - R M Humphreys

1905 Aberpennar "Ann Griffiths" (Mafonwy) - Thomas Davies

1906 Caernarfon "Branwen Ferch Llyr" (Emyr)

1907 Abertawe "Y Greal Sanctaidd" - John Dyfnallt Owen

1908 Llangollen "Owain Glyndwr" - Emyr

1909 Llundain "Yr Arglwydd Rhys" - W J Gruffydd

1910 Bae Colwyn "Ednyfed Fychan" (Crwys) - William Williams

1911 Caerfyrddin "Gwerin Cymru" (Crwys) - William Williams

1912 Wrecsam "Gerallt Gymro" - T H Parry-Williams

1913 Y Fenni "Ieuan Gwynedd" - Wil Ifan

1914 First World War - no Eisteddfod

1915 Bangor "Y Ddinas" - T H Parry-Williams

1916 Aberystwyth No winner

1917 Penbedw "Pwyll Pendefig Dyfed" - Wil Ifan

1918 Castell Nedd "Mynachlog Nedd" - Emrys Lewis

1919 Corwen "Morgan Llwyd" (Crwys) - William Williams

1920 Y Bari "Trannoeth y Drin" - James Evans

1921 Caernarfon "Mab y Bwthyn" (Cynan) - Albert Evans-Jones

1922 Rhydaman "Y Tannau Coll" - R Beynon

1923 Yr Wyddgrug "Yr Ynys Unig" (Cynan) - Albert Evans-Jones

1924 Pontypwl "Atgof" - Prosser Rhys

1925 Pwllheli "Bro Fy Mebyd" - Wil Ifan

1926 Abertawe "Casgliad o farddoniaeth wreiddiol" - Dewi Emrys

1927 Caergybi "Y Briodas" - Caradog Prichard

1928 Treorci "Penyd" - Caradog Prichard

1929 Lerpwl "Y Gân Ni Chanwyd" - Caradog Prichard

1930 Llanelli "Ben Bowen" - Gwilym Myrddin

1931 Bangor "Y Dyrfa" (Cynan) - Albert Evans-Jones

1932 Aberafan "A Ddioddefw a Orfu" - Eirug Davies

1933 Wrecsam "Rownd yr Horn" - Simon B Jones

1934 Castell Nedd "Y Gorwel" - Eirug Davies

1935 Caernarfon "Ynys Enlli" - Gwilym R Jones

1936 Abergwaun "Yr Anialwch" - David Jones

1937 Machynlleth "Y Pentref" - J M Edwards

1938 Caerdydd "Peniel" - Edgar Thomas

1939 Dinbych "Terfysgoedd Daear" - No winner

1940 Aberpennar (radio) "Agored" - No winner

1941 Hen Golwyn "Peiriannau" - J M Edwards

1942 Aberteifi "Ebargofiant" - Herman Jones

1943 Bangor "Rhosydd Moab" - Dafydd Owen

1944 Llandybie "Yr Aradr" - J M Edwards

1945 Rhos "Bara" neu "Coed Celyddon"

1946 Aberpennar "Yr Arloeswr" - Rhydwen Williams

1947 Bae Colwyn "Glyn y Groes" - G J Roberts

1948 Pen-y-Bont ar Ogwr "O'r Dwyrain" - Euros Bowen

1949 Dolgellau "Meirionnydd" - John Eilian

1950 Caerffili "Difodiant" - Euros Bowen

1951 Llanrwst "Adfeilion" - T Glyn Davies

1952 Aberystwyth "Y Creadur" neu unrhyw chwedl Gymreig

1953 Y Rhyl "Y Llen" - Dilys Cadwaladr

1954 Ystradgynlais "Y Bannau" - E Llwyd Williams

1955 Pwllheli "Ffenestri" (Elerydd) - W J Gruffydd

1956 Aberdâr Drama Fydryddol - No winner

1957 Llangefni Drama Fydryddol "Rhwng Dau" - Dyfnallt Morgan

1958 Glyn Ebwy "Cymod" - Llewelyn Jones

1959 Caernarfon "Cadwynau" - Tom Huws

1960 Caerdydd "Unigedd" (Elerydd) - W J Gruffydd

1961 Rhosllannerchrugog "Ffoadur" - L Haydn Lewis

1962 Llanelli "Y Cwmwl" - D Emlyn Lewis

1963 Llandudno "Y Bont" - Tom Parri-Jones

1964 Abertawe "Ffynhonnau" - Parch Rhydwen Williams

1965 Y Drenewydd "Y Gwybed" - Tom Parri-Jones

1966 Aberafan "Y Clawdd" - Dafydd Jones

1967 Y Bala "Corlannau" - Eluned Phillips

1968 Y Bari "Meini" - Y Parch Haydn Lewis

1969 Fflint "I Gwestiynau fy Mab" - Dafydd Rowlands

1970 Rhydaman "Darluniau ar Gynfa" - Bryan Martyn Davies

1971 Bangor Bryan Martyn Davies

1972 Hwlffordd "Dadeni" - Parch Dafydd Rowlands

1973 Rhuthun "Y Dref" - Alan Llwyd

1974 Caerfyrddin "Tân" - W R P George

1975 Cricieth Dilyniant o gerdd "Pridd" - Elwyn Roberts

1976 Aberteifi Dilyniant o benillion "Troeon Bywyd" - Alan Llwyd

1977 Wrecsam "Hil" - Donald Evans

1978 Caerdydd Cerdd hir yn portreadu llencyndod - Sion Eirian

1979 Caernarfon Dilyniant o Gerddi Serch neu Siom- Meirion Evans

1980 Dyffryn Lliw Dilyniant o Gerddi - Donald Evans

1981 Machynlleth "Wynebau" - Sion Aled

1982 Abertawe Dilyniant o Gerddi - Eirwyn George

1983 Ynys Môn "Clymau" - Eluned Phillips

1984 Llambed "Llygaid" - John Roderick Rees

1985 Y Rhyl "Glannau" - John Roderick Rees

1986 Abergwaun "Llwch" - T James Jones

1987 Porthmadog Casgliad o Gerdd - John Gruffydd Jones

1988 Casnewydd "Ffin" - T James Jones

1989 Llanrwst Dilyniant o Gerddi - Selwyn Griffith

1990 Cwm Rhymni "Gwreichion" - Iwan Llwyd

1991 Yr Wyddgrug "Pelydrau" - Einir Jones

1992 Aberystwyth "Cyfrannu" - Cyril Jones

1993 Llanelwedd "Llynnoedd" - Eirwyn George

1994 Castell Nedd "Dolenni" - Gerwyn Williams

1995 Abergele "Melodïau" - Aled Gwyn

1996 Llandeilo "Olwynion" - David John Pritchard

1997 Y Bala "Branwen" - Cen Williams

1998 Penybont ar Ogwr "Rhyddid" - Emyr Lewis

1999 Ynys Môn "Golau yn y Gwyll" - Ifor ap Glyn

2000 Llanelli "Tywod" - Dylan Iorwerth

2001 Dinbych "Muriau" - Penri Roberts

2002 Tyddewi "Awelon" - Aled Jones Williams

2003 Meifod “Gwreiddiau” – Mererid Hopwood

2004 Casnewydd “Egni” – Jason Walford Davies

2005 Eryri “Llinellau Lliw” – Christine James

2006 Abertawe “Fflam” – Eigra Lewis Roberts

2007 Sir Fflint a'r Cyffiniau "Copaon" - Tudur Dylan Jones

2008 Caerdydd a'r Cylch "Stryd Pleser" - Hywel Meilyr Griffiths

2009 Meirion a'r Cyffiniau "Yn y Gwaed" - Ceri Wyn Jones

2010 Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd "Newid" - Glenys Mair Glyn Roberts

2011 Wrecsam a'r Fro "Gwythiennau" - Geraint Lloyd Owen

2012 Bro Morgannwg "Ynys" - Gwyneth Lewis

2013 Sir Ddinbych a'r Cyffiniau "Terfysg" - Ifor ap Glyn

2014 Sir Gâr "Tyfu" - Guto Dafydd

2015 Maldwyn a’r Gororau “Breuddwyd” – Manon Rhys

2016 Sir Fynwy a'r Cyffiniau "Llwybrau" - Elinor Gwynn

2017 Ynys Môn "Trwy'r Drych" - Gwion Hallam

2018 Caerdydd "Olion" - Catrin Dafydd

2019 Conwy County "Cilfachau" - Guto Dafydd