8 August results

8 August 2019

Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant (19)

 1. Pedwarawd Clwyd
 2. Criw’r Creuddyn
 3. Pedwarawd Cennin

Côr Merched (31)

 1. Aelwyd y Neuadd Fach, Porthyrhyd
 2. Tegalaw
 3. Cantonwm

Unawd Soprano 25 oed a throsodd (40)

 1. Kate Griffiths, Bryn Saith Marchog
 2. Joy Cornock, Llandeilo
 3. Aneira Evans, Machynlleth

Unawd Bariton / Bas 25 oed a throsodd (43)

 1. Erfyl Tomos Jones, Aberhosan
 2. Robert Wyn, Bontnewydd
 3. Steffan Jones, Caerdydd

Unawd Lieder / Cân Gelf dan 25 oed (47)

 1. Rhydian Jenkins, Maesteg
 2. Dafydd Jones, Llanrhaeadr
 3. Tesni Jones, Llanelwy

Unawd yr Hen Ganiadau 19 oed a throsodd (48)

 1. Dafydd Jones, Llanrhaeadr
 2. Joy Cornock, Llandeilo
 3. Arfon Rhys Griffiths, Y Bala

Gwobr Goffa Osborne Roberts (53)

 1. Dafydd Wyn Jones, Llanrhaeadr, Dinbych

Ysgoloriaeth William Park-Jones i’r unawdydd mwyaf addawol yng nghystadlaethau 49-52

 1. Rhydian Jenkins, Maesteg

Soprano mwyaf disglair yng nghystadlaethau 49-52

 1. Lisa Dafydd, Rhuthun

Tenor mwyaf disglair yng nghystadlaethau 49-52

 1. Elis Jones, Rhuthun

 

Unawd Chwythbrennau 19 oed a throsodd (66)

 1. Enlli Parry, Caerdydd
 2. Lleucu Parry, Caerdydd
 3. Daniel O’Callaghan, San Clêr

Unawd Llinynnau 19 oed a throsodd (67)

 1. Olivia Jago, Porthaethwy
 2. Hannah Lowri Roberts, Caerdydd

Unawd Piano 19 oed a throsodd (68)

 1. Cameron Biles-Liddell, Corwen
 2. Luke Jones, Wrecsam
 3. Gwenno Morgan, Bangor

Unawd Offerynnau Pres 19 oed a throsodd (69)

 1. Merin Rhyd, Caernarfon

Unawd Telyn 19 oed a throsodd (70)

 1. Mared Emyr Pugh-Evans, Borth
 2. Catrin Elin, Mochdre

Unawd Offeryn/nau Taro 19 oed a throsodd (71)

 1. Harry Lovell-Jones, Caerdydd
 2. Heledd Fflur Gwynant, Caerffili

Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio (97)

 1. Mared, Carwyn, Tomos a Cadi, Caerfyrddin
 2. Daniel a Morus, Pontypridd; ac Enlli a Lleucu, Caerdydd

Actio Drama neu waith dyfeisedig (111)

 1. Cymdeithas y Llawrdyrnu, Sarnau
 2. Cwmni Glanaethwy
 3. Cwmni Drama Uwchaled

Actor gorau cystadleuaeth 111 (112)

 1. Nest Davies (Cymdeithas y Llawrdyrnu, Sarnau)

Cyfarwyddwr gorau cystadleuaeth 111 (113)

 1. Aled Jones (Cymdeithas y Llawrdyrnu, Sarnau)

Côr Dysgwyr (126)

 1. Criw Bangor
 2. Côr DAW
 3. Côr Dysgwyr Sir Benfro

 

Llefaru Unigol 16 oed a throsodd (127)

 1. Helen Franklin, Pwllheli
 2. Don Martin, Llanelwy
 3. Lynn Bateman, Ponciau

 

Grŵp Offerynnol a/neu leisiol (128)

 1. Grŵp Côr y Bryn
 2. Parti DAW

Unawd Dysgwyr (129)

 1. David Herzog, Bae Colwyn
 2. Jenna Jones, Bae Colwyn
 3. John Stone, Llandudno

 

Grŵp Llefaru Dysgwyr (130)

 1. Grŵp Pnawn o Hwyl, Popeth Cymraeg, Prestatyn

Sgets (131)

 1. Criw Neil
 2. Criw y Cwis

Llefaru Unigol Agored (149)

 1. Annest Mair, Tŷ Croes
 2. Sion Jenkins, Caerdydd
 3. Heulen Cynfal, Y Bala

 

Enillwyr Llên

177. Stori ffantasi hyd at 3,000 o eiriau: Cysgodion

Atal y wobr     
 

178. Dilyniant o negeseuon ar unrhyw gyfrwng cymdeithasol geiriol, hyd at 1,000 gair: Agored

Buddugol: Rebeca Roberts, Prestatyn, Sir Ddinbych
 

179. Portread hyd at 2,000 gair: Hoelen wyth

Buddugol: Roger Kite, Llanandras, Powys


180. Araith a gymer hyd at 5 munud i’w thraddodi: Y drwg yn y caws

 Buddugol: Aled Gwyn Jôb, Y Felinheli, Gwynedd

 

181. Llythyr achwyn: Agored

Buddugol: Huw Evans, Cwrtnewydd, Ceredigion
 

182. Erthygl hyd at 3,000 o eiriau: Cyfoeth cudd bro’r Eisteddfod.

Buddugol: Gari Wyn Jones, Pentir, Bangor, Gwynedd
 

183. Cystadleuaeth i rai o dan 25 oed - Ymson hyd at 2,000 o eiriau: Croesffordd

Ni fu cystadlu.

184. Cystadleuaeth i rai sydd wedi byw yn y Wladfa ar hyd eu hoes ac yn dal i fyw yn yr

Ariannin: Y Gymraeg ym Mhatagonia dros y degawd nesaf neu Fy argraffiadau o Gymru.

Buddugol: Alwen Green, 9203 Trevelin, Chubut, Ariannin