7 August results

7 August 2019

Deuawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd (20)

 1. Elis a Sion, Rhuthun
 2. Rhian a Rhonwen, Y Bala
 3. Carwyn a Dylan, Y Bala

Cyfeilio i rai dan 25 oed (26)

 1. Emma Cerys Buckley, Cricieth
 2. Catrin Elin, Mochdre

Côr Ieuenctid dan 25 oed (33)

 1. Côr Ieuenctid Môn
 2. Côr Cytgan Clwyd
 3. Ysgol Gerdd Camwy

Ysgoloriaeth W Towyn Roberts (39)

 1. John Ieuan Jones, Llandrillo-yn-Rhos
 2. Eiry Myfanwy Price, Caerdydd
 3. Dafydd Allen, Bodelwyddan
 4. Ryan Vaughan Davies, Hen Golwyn

Unawd Soprano 19 ac o dan 25 oed (49)

 1. Sara Davies, Hen Golwyn
 2. Lisa Dafydd, Rhuthun
 3. Tesni Jones, Llanelwy

Unawd Tenor 19 ac o dan 25 oed (51)

 1. Rhydian Jenkins, Maesteg
 2. Dafydd Jones, Llanrhaeadr
 3. Elis Jones, Rhuthun

Unawd o Sioe Gerdd 19 oed a throsodd (54)

 1. Celyn Llwyd Cartwright, Dinbych
 2. Myfanwy Grace Tranmer, Pwllglas
 3. Lois Postle, Bodedern

Ysgoloriaeth Wilbert Lloyd Roberts (55)

 1. Myfanwy Grace Tranmer, Pwllglas

Deuawd Offerynnol Agored (64)

 1. Harri a Heledd, Caerdydd a Caerffili
 2. Angharad a Mariel, Rhuthun a Deganwy
 3. Huw a Rachel, Caernarfon

Rhuban Glas Offerynnol 16 ac o dan 19 oed (72)

 1. Ellis Thomas, Bae Penrhyn

Parti Dawnsio Gwerin dan 25 oed (95)

 1. Talog
 2. Nantgarw
 3. Talwenog

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 18 oed a throsodd (98)

 1. Daniel Calan Jones, Caerdydd
 2. Elwyn Williams, Caerdydd

Dawns Stepio Unigol i Ferched 18 oed a throsodd (99)

 1. Enlli Parri, Caerdydd
 2. Cadi Evans, Caerfyrddin
 3. Lleucu Parri, Caerdydd

Gwobr Richard Burton dros 19 oed (114)

 1. Morgan Llewelyn-Jones, Llanelli

Dysgwr y Flwyddyn (125)

 1. Fiona Collins, Carrog

Llefaru / Cyflwyniad Darn Digri (150)

 1. Lisa Erin Owen, Y Bala
 2. Robert Douglas Owen, Llanfair TH

 

Brwydr y Bandiau

 1. Mari Mathias

 

Enillwyr Llên

166. Hir a Thoddaid: Marchnad
Buddugol: Iwan Bryn James, Aberystwyth

167. Chwe Englyn Milwr: Cribau
Buddugol: Geraint Roberts, Cwmffrwd, Caerfyrddin

168.  Cystadleuaeth i rai dan 25 oed. Cerdd benrhydd hyd at 30 llinell: Neges
Atal y wobr

173. Ysgoloriaeth Fentora Emyr Feddyg

Er cof am Dr Emyr Wyn Jones, Cymrawd yr Eisteddfod
Buddugol: Wil Parry, Bryncroes, Pwllheli


174. Gwobr Stori Fer Tony Bianchi, hyd at 3,000 o eiriau: Anrheg.
Buddugol: Geraint Lewis, Treganna

175. Llên Micro - Casgliad o saith darn: Saith diwrnod
Buddugol: Iona Evans, Pandy Tudu

176. Ysgrif hyd at 2,000 o eiriau: Tynfa
Buddugol: Manon Wynn Davies, Llandaf, Caerdydd

177. Stori ffantasi hyd at 3,000 o eiriau: Cysgodion
Atal y wobr

Enillwyr Cerdd

87. Emyn-dôn i eiriau Tecwyn Ifan
Buddugol: Ilid Anne, Glasinfryn, Bangor

88. Trefniant o gân Gymraeg gyfoes a fyddai’n addas ar gyfer y gystadleuaeth gorawl Cyflwyno Rhaglen Adloniant
Buddugol:
Nia Wyn Jones, Llanychan, Rhuthun

89. Trefniant digyfeiliant o alaw ar gyfer ensemble lleisiol heb fod yn hwy na munud
Buddugol: Geraint Davies, Casnewydd

90. Cyfansoddiad ar gyfer un offeryn yn unig, heb fod yn hwy na 6 munud
Buddugol: Gareth Olubunmi Hughes, Y Rhath, Caerdydd

91. Cystadleuaeth i ddisgyblion 16 ac o dan 19 oed
Dau gyfansoddiad gwrthgyferbyniol mewn unrhyw gyfrwng
Buddugol: Gwydion Powel Rhys, Llanllechid, Bangor

92. Cystadleuaeth Tlws Sbardun.
 Buddugol: Rhydian Meilir Pughe, Cemaes, Machynlleth