6 August results

6 August 2019

Unawd Alaw Werin 16 ac o dan 21 oed (5)

 1. Llinos Haf Jones, Penarth
 2. Cai Fôn Davies, Bangor
 3. Llio Meirion Rogers, Rhuthun

Unawd ar unrhyw offeryn gwerin (10)

 1. Gweltaz Davalan, Dinas Mawddwy
 2. Mared Lloyd, Llanelli
 3. Alwena Mair Owen, Llanybydder

Cyflwyno Cân Werin Hunangyfeiliant (11)

 1. Elena Puw
 2. Nick Blandford
 3. Modlen Alun

Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed (21)

 1. Cai a Non Fôn Davies, Bangor
 2. Siriol Elin a Celyn Llwyd, Abergele a Dinbych
 3. Ruth Erin ac Elin Lloyd, Henllan a Llanfairpwll

Unawd Cerdd Dant 16 ac o dan 21 oed (23)

 1. Owain John, Llansannan
 2. Cai Fôn Davies, Bangor
 3. Llio Meirion Rogers, Rhuthun

Côr i rai 60 oed a throsodd (32)

 1. Côr Hen Nodiant
 2. Encôr
 3. Henffych

Unawd Mezzo Soprano / Contralto / Gwrth-denor 19 ac o dan 25 oed (50)

 1. Erin Rossington, Llanfair TH
 2. Ceri Haf Roberts, Henllan
 3. Morgana Warren-Jones, Bangor

Unawd Bariton / Bas 19 ac o dan 25 oed (52)

 1. Emyr Lloyd Jones, Bontnewydd
 2. Dafydd Allen, Bodelwyddan
 3. Owain Rowlands, Llandeilo

Unawd o Sioe Gerdd dan 19 oed (56)

 1. Gabriel Tranmer, Pwllglas
 2. Fflur Davies, Caernarfon
 3. Mali Elwy Williams, Llansannan

Unawd Chwythbrennau 16 ac o dan 19 oed (73)

 1. Ruby Howells, Market Drayton
 2. Talfan Jenkins, Arberth
 3. Rachel Marie Franklin, Caernarfon

Unawd Llinynnau 16 ac o dan 19 oed (74)

 1. Gwydion Powel Rhys, Bangor
 2. Mererid Jones, Llandysul
 3. Heledd Jones, Llandysul

Unawd Piano 16 ac o dan 19 oed (75)

 1. Ellis Thomas, Bae Penrhyn
 2. Medi Morgan, Bangor
 3. Glesni Rhys Jones, Bodedern

Unawd Offerynnau Pres 16 ac o dan 19 oed (76)

 1. Gabriel Tranmer, Pwllglas

Unawd Telyn 16 ac o dan 19 oed (77)

 1. Huw Boucher, Penarth
 2. Angharad Huw, Rhuthun

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 18 oed (100)

 1. Dion Ioan Jones, Caerfyrddin
 2. Morus Caradog Jones, Caerdydd
 3. Ioan Wyn Williams, Caerdydd

Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 18 oed (101)

 1. Elen Morlais Williams, Caerdydd
 2. Sara Brown, Caerfyrddin
 3. Mared Lloyd, Llanelli

Deialog (115)

 1. Anni a Begw, Y Bontfaen
 2. Marged a Steffan, Yr Wyddgrug a Rhuthun
 3. Manon a Lleucu, Caernarfon

 

Enillwyr Cyfansoddi

159. Englyn: Cymwynas
Buddugol: Geraint Roberts, Caerfyrddin

160. Englyn crafog: Clown.
Buddugol: Tudur Dylan Jones, Caerfyrddin

161. Telyneg: Wedi’r llanw.
Buddugol: Dai Rees Davies, Llandysul

162. Cywydd heb fod dros 24 o linellau: Pont
Buddugol: Elin Meek, Abertawe

163. Soned: Paent
Buddugol: John Meurig Edwards, Aberhonddu

164. Cerdd wedi ei llunio o chwe phennill telyn: Lleisiau
Buddugol: Dafydd Jones, Blaenau Ffestiniog

165. Chwe Thriban: Chwe esgus
Buddugol: Vivian Parry Williams, Blaenau Ffestiniog

167. Chwe Englyn Milwr: Cribau      
Buddugol: Geraint Roberts, Caerfyrddin

 

Enillwyr Dysgwyr
Shw’Mae Su’Mae               

132. Cystadleuaeth Y Gadair
Buddugol: Wendy Evans, Aberteifi

133. Cystadleuaeth Y Tlws Rhyddiaith
Buddugol: Cathy Green, Trefdraeth

134. Llythyr cais
Buddugol: Julie Pearce, Y Drenewydd

135. Fy hoff olygfa, tua 200 o eiriau
Buddugol: Bob Dennison, Llandrindod

136. Blog: ‘Ar daith’, tua 150 o eiriau
Buddugol: Anne Rayment, Yr Wyddgrug

137. Sgwrs grŵp WhatsApp neu Messenger ar ôl noson allan, tua 100 o eiriau
Buddugol: Kathy Sleigh, Arberth

Gwaith Grŵp neu unigol

138. Blog fideo: ‘Fy ardal’, 5-10 munud o hyd
Buddugol: E’zzati Ariffin, Hwlffordd

139. Gwaith Grŵp neu unigol.

Tudalen flaen papur newydd yn y flwyddyn 2050.
Buddugol: Grŵp Jeni Harris, Coleg Cambria, Wrecsam

Paratoi deunydd ar gyfer dysgwyr
Agored i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg rhugl

140. Ysgrifennu 2 sgets, un ar gyfer grŵp maint 7-8  a’r llall ar gyfer grŵp llai 4-5.
Atal y wobr.