5 August Results

5 August 2019

Parti Alaw Werin dan 25 oed (3)

 1.  Aelwyd Chwilog

 

 1. Criw’r Creuddyn

 

Unawd Alaw Werin 12 ac o dan 16 oed (6)

 

 1. Osian Trefor Hughes, Deiniolen
 2. Beca Haf Stuart, Bodorgan
 3. Tomi Llywelyn, Llanrug

 

Parti Cerdd Dant o dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer (18)

 

 1. Aelwyd Chwilog
 2. Parti’r Cwm
 3. Criw’r Creuddyn

 

Unawd Cerdd Dant 12 ac o dan 16 oed (24)

 

 1. Cadi Gwen Williams, Aberystwyth
 2. Manw Robin, Rhostryfan
 3. Elain Rhys Iorewrth, Trawsfynydd

 

Unawd i Ferched 16 ac o dan 19 oed (57)

 

 1. Glesni Rhys Jones, Bodedern
 2. Alaw Grug Evans, Pontyberem
 3. Elin Fflur Jones, Bodedern

 

Unawd i Fechgyn 16 ac o dan 19 oed (58)

 

 1. Lewys Meredydd, Dolgellau
 2. Owain John, Llansannan
 3. Gruffydd Rhys Hughes, Caernarfon

 

Unawd i Ferched 12 ac o dan 16 oed (59)

 

 1. Lois Wyn, Rhydymain
 2. Lili Mohammad, Caerdydd
 3. Lea Morus Williams, Llansannan

 

Unawd i Fechgyn 12 ac o dan 16 oed (60)

 

 1. Ynyr Lewys Rogers, Rhuthun
 2. Twm Tudor, Caergybi
 3. Morgan Gray Frazer, Pentre Berw

 

Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed (79)

 

 1. Rufus Edwards, Wrecsam

 

Monolog 16 o dan 19 oed (116)

 

 1. Leisa Gwenllian, Llanrug
 2. Eirlys Lovell-Jones, Caerdydd
 3. Mali Elwy Williams, Llansannan