Confirmed Tradestands

See below a list of confirmed tradestands:

Conwy County Council

Algieri Images
Cardiff University
Ceri Llwyd Photography
Daily Post
Government Wales
Llais y Goedwig
Menai Travel
Mudiad Meithrin
National Assembly for Wales
​National Botanic Garden of Wales and Growing the Future
National Library of Wales
Pianos Cymru
Principality
S4C
Samaritans
Siop o Gymru
Snowdonia Society
Traffic Wales
Wales Books Council


M 01      Caffi’r Theatrau
M 02      Menter Iaith Conwy / Mentrau Iaith Cymru
M 03      Y Lle Hanes
M 04      Prifysgol Bangor University
M 05      Prifysgol Aberystwyth University
M 06      Coleg Cymraeg
M 07      Cytun


ARTISAN

Katy Mai
Cyfarchion
David Brightmore
Lisa Eurgain Taylor
Ann Catrin Evans - Dylunydd + Gemwaith Angela Evans
Mari Eluned / Eirian Wyn
Oriel y Crochenwyr
Elin Mair - Janglerins
Sara Lois - Gemwaith + Miriam Jones - Crefftwraig
Elin Angharad a Gwen Thomas
Dyluniadau Pam Peters
Deryn
Mari Thomas - Gemwaith
Madog Millinery
Hwn a Hon
Olwen Thomas - Serameg
Galeri Betws y Coed
Elin Manon
An Unexpected Artist
Sophie Scharer
 

Stand number and name of tradestand

Row 101-122

101 – Byw Bywyd
102 – Byw Bywyd
103 – Byw Bywyd
104 – Geraint Davies Hearing

105 – Bwthyn Gwerin
106 – Bwthyn Gwerin
107 – Bwthyn Gwerin
108 – Bwthyn Gwerin

109 – Carys Bryn 
110 – Carys Bryn
111 – Mirsi
112 – Teithiau Elfyn Thomas
113 – Kathy Gittins
114 – Kathy Gittins
115 – Golwg a Bro360
116 – Golwg a Bro360
117 – Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru
118 – North Wales Fostering
119 – Transport for Wales
120 – Careers Wales / Working Wales
121 – North Wales Police and Crime Commissioner
122 – NAHT Cymru

Row 201-244

201 – Cartrefi Conwy
202 – Cartrefi Conwy
203 – YesCymru
204 – Silibili
205 – Ruth Jen
206 – Stwff
207 – Siop Lyfrau Lewis
208 – Siop Lyfrau Lewis
209 – Cowbois
210 – Cowbois

211 – Oriel Pwlldefaid
212 – Oriel Pwlldefaid
213 – Oriel Pwlldefaid
214 – Buddug
215 – Kiti
216 – Kiti
217 – Cwt Tatws
218 – Cwt Tatws

219 – Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
220 – Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
221 – Adra
222 – Adra

223 – DyfalDonc
224 – The Peace Tent
225 – The Peace Tent
226 – Anna Davies

227 – The Bible Society
228 – The Bible Society
229 – NASUWT
230 – NASUWT
231 – The National Trust
232 – The National Trust
233 – Natural Resources Wales
234 – Natural Resources Wales

235 – CRONVA
236 – Y Gymdeithas Feddygol
237 – Galw Gofal
238 – Welsh Language Commissioner
239 – Mostyn
240 – Gemwaith Wyn
241 – Grwp Llandrillo Menai
242 – Grwp Llandrillo Menai
243 – Grwp Llandrillo Menai
244 – Grwp Llandrillo Menai
 

Row 301-340

301 – Fire Services of Wales
302 – Fire Services of Wales
303 – Women's Institute
304 – Women's Institute
305 – Women's Institute
306 – Rotary
307 – Cymdeithas Cerdd Dant Cymru
308 – Cymdeithas Cerdd Dant Cymru
309 – Cancer Research UK
310 – Cancer Research UK
311 – Nant Gwrtheyrn
312 – Nant Gwrtheyrn

313 – Palas Print
314 – Palas Print
315 – British Heart Foundation Cymru
316 – British Heart Foundation Cymru
317 – Dyfodol i'r Iaith
318 – Dyfodol i'r Iaith
319 – Y Lolfa
320 – Y Lolfa
 
321 – Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
322 – Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
323 – Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
324 – Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
325 – Justice Wales
326 – Justice Wales
327 – Christian Aid
328 – Christian Aid

329 – Gwe Cambrian Web
330 – Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru
331 – Seren Ffestiniog
332 – Seren Ffestiniog
333 – Food Standards Agency
334 – Food Standards Agency
335 – Cais / Hafal
336 – Cais / Hafal
337 – Betsi Cadwaladr University Health Board
338 – Betsi Cadwaladr University Health Board
339 – Betsi Cadwaladr University Health Board
340 – Betsi Cadwaladr University Health Board
 

Row 401-440

401 – Mati a Meg
402 – Spirit of 58
403 – Plaid Cymru
404 – Plaid Cymru
405 – Llenyddiaeth Cymru
406 – Llenyddiaeth Cymru
407 – North Wales Police
408 – North Wales Police

409 – Caru Ceredigion
410 – Wales International
411 – Wales International 
412 – Wales International
413 – Wales-Argentina Society
414 – Wales-Argentina Society
415 – Welsh North American Association
416 – Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd
417 – Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd
418 – The Welsh Conservative Party
419 – Stonewall / Mas ar y Maes
420 – Stonewall / Mas ar y Maes

421 – Gwasg Carreg Gwalch a Chymdeithas Llafar Gwlad
422 – Gwasg Carreg Gwalch a Chymdeithas Llafar Gwlad
423 – Clwb Mynydda Cymru
424 – Clwb Mynydda Cymru
425 – Clwb Mynydda Cymru
426 – Merched y Wawr
427 – Merched y Wawr
428 – Merched y Wawr
429 – Merched y Wawr
430 – FUW
431 – FUW
432 – FUW

433 – St John Cymru Wales
434 – Teithiau Tango / Siop y Pethe
435 – Teithiau Tango / Siop y Pethe
436 – Teithiau Tango / Siop y Pethe
437 – Draenog
438 – Coed Pyrs Joinery
439 – Coed Pyrs Joinery
440 – Meinir Wyn

Row 501-528

501 – Wales Evangelical Movement
502 – Wales Evangelical Movement
503 – Wales Evangelical Movement
504 – Celf Karen Jones Art

505 – Cymdeithas Edward Llwyd
506 – Cymdeithas Edward Llwyd
507 – Awen Meirion
508 – Awen Meirion
509 – Llyfrau Gwynedd Williams
510 – Cymdeithas Bob Owen
511 – Siop Lyfrau'r Hen Bost
512 – University of the Third Age (U3A)
513 – Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
514 – Cymdeithas Eisteddfodau Cymru

515 – Grwp Cynefin
516 – Grwp Cynefin
517 – Grwp Cynefin
518 – WCVA
519 – Barddas
520 – Suzy's Fashions
521 – Suzy's Fashions
522 – Cadwyn
523 – Cadwyn
524 – Cadwyn

525 – Welsh Connection
526 – NFU
527 – NFU
528 – BodlonRow 601 – 618

601 – Caffi Pentref Plant
602 – Caffi Pentref Plant
603 – Caffi Pentref Plant
604 – Caffi Pentref Plant
605 – Ardal Chwarae Teganau
606 – Bwydo Babis
607 – Bwydo Babis
608 – Newid Babis

609 – Sgiliau Syrcas
610 – Sgiliau Syrcas
611 – Ardal Grefftau
612 – Ardal Grefftau
613 – Gwynedd Consultancy
614 – Teganau Tina
615 – Urdd Gobaith Cymru
616 – Urdd Gobaith Cymru
617 – Urdd Gobaith Cymru
618 – Urdd Gobaith CymruRow 701 – 716

701 – Ysgol Dyffryn Conwy & ysgolion cynradd y dalgylch
702 – Ysgol Dyffryn Conwy & ysgolion cynradd y dalgylch
703 – Shwl di Mwl
704 – Shwl di Mwl
705 – Ysgol y Creuddyn
706 – Ysgol y Creuddyn
707 – Snowdonia National Park Authority
708 – Snowdonia National Park Authority
709 – Snowdonia National Park Authority
710 – Snowdonia National Park Authority

711 – Sefydliadau Cenedlaethol Cerdd a Drama
712 – Sefydliadau Cenedlaethol Cerdd a Drama
713 – Stiwdio Telynau
714 – Stiwdio Telynau
715 – 
716 – Cymdeithas y Delyn Deires

 

Row 801 – 802

801 – Cefnlen
802 – Cefnlen
 

WOODEN CHALETS

C 01 – Carers Wales
C 02 – Cwmni Molchi Da
C 03 – Cwmni Molchi Da
C 04 – Galwch Draw
C 05 – Welsh Liberal Democrats

C 06 – Iaith y Pridd
C 07 – Sense Cymru
C 08 – Cartref
C 09 – Bible Information and Literature
C 10 – CVSC
C 11 – CVSC

C 12 – Adult Learning Wales
C 13 – Girlguiding Cymru
C 14 – NSPCC Cymru

C 15 – Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020
C 16 – Barn
C 17 – Traveline Cymru
C 18 – North Wales Community Health Council 
C 19 – Royal Cambrian Academy
C 20 – Ty Gobaith

C 21 – Community Energy Wales
C 22 – Bodoli
C 23 – Prostate Cymru
C 24 – Media Panel Wales

C 25 – Welsh Labour
C 26 – National Adoption Service
C 27 – Walia Bach
C 28 – North Wales Housing
C 29 – North Wales Housing

C 30 – Welsh Mountain Zoo
C 31 – Technocamps
C 32 – IOP Institute of Physics
C 33 – NWWT North Wales Wildlife Trust