Recitation Section Results

146. Recitation Choir with over 16 members

 1. Genod Llŷn
 1. Parti Marchan
 2. Lleisiau Cafflogion

147. Recitation Party with up to 16 members

 1. Genod Garmon
 1. Gemau Llŷn
 2. Rhianedd y Cwm

148. Llwyd o’r Bryn Memorial Prize for those aged 21 and over

 1. Megan Llŷn, Pwllheli       

149. Solo Recitation - Open

 1. Annest Mair, Tŷ Croes
 2. Sion Jenkins, Caerdydd
 3. Heulen Cynfal, Y Bala

150. Reciting or Presenting a comic piece not exceeding 4 minutes

 1. Lisa Erin Owen, Y Bala
 2. Robert Douglas Owen, Llanfair TH

151. Storytelling competition

 1. Elis Jones, Caernarfon
 2. Fiona Collins, Carrog
 3. Liz Morris, Llandyrnog

152. Solo Recitation for those aged 16 and under 21

 1. Hanna Medi Davies, Pencader
 2. Mali Elwy Williams, Llansannan
 3. Cai Fôn Davies, Bangor

 

153. Solo Recitation for those aged 12 and under 16

 1. Iestyn Gwyn Jones, Caerdydd
 2. Nansi Rhys Adams, Caerdydd
 3. Non Fôn Davies, Bangor

154. Solo Recitation under 12

 1. Ela Mablen Griffith-Jones, Llanybydder
 2. Gruff Beech, Bethesda
 3. Leusa Elgan Metcalfe, Trefriw

155. Solo Recitation from the Scriptures for those aged 16 and over

 1. Morgan Siôn Owen, Penrhosgarnedd
 2. Cai Fôn Davies, Bangor
 3. Heulen Cynfal, Y Bala

156. Solo Recitation from the Scriptures under 16

 1. Manw Robin, Caernarfon
 2. Ioan Joshua Mabbutt, Aberystwyth
 3. Nel Lovelock, Llannerch-y-medd