Cerdd Dant Results

Cerdd Dant Choir with over 20 members (16)

 1. Côr Merched Llangwm
 2. Lleisiau’r Nant
 3. Côr Trillyn

Cerdd Dant Party with up to 20 members – Open (17)

 1. Parti Tegeirian
 2. Parti Trillyn
 3. Lodesi Dyfi

Cerdd Dant Party for those aged under 25 with up to 20 members (18)

 1. Aelwyd Chwilog
 2. Parti’r Cwm
 3. Criw’r Creuddyn

Cerdd Dant Trio or Quartet - Open (19)

 1. Pedwarawd Clwyd
 2. Criw’r Creuddyn
 3. Pedwarawd Cennin

Cerdd Dant Duet for those aged 21 and over (20)

 1. Elis a Sion, Rhuthun
 2. Rhian a Rhonwen, Y Bala
 3. Carwyn a Dylan, Y Bala

Cerdd Dant Duet for those aged under 21 (21)

 1. Cai a Non Fôn Davies, Bangor
 2. Siriol Elin a Celyn Llwyd, Abergele a Dinbych
 3. Ruth Erin ac Elin Lloyd, Henllan a Llanfairpwll

Aled Lloyd Davies Prize Cerdd Dant Solo for those aged 21 and over (22)

 1. Mali Fflur, Llandwrog
 2. Sioned Mai Williams, Pwllglas
 3. Mia Peace, Caerfyrddin

Cerdd Dant Solo for those aged 16 and under 21 (23)

 1. Owain John, Llansannan
 1. Cai Fôn Davies, Bangor
 2. Llio Meirion Rogers, Rhuthun

Cerdd Dant Solo for those aged 12 and under 16 (24)

 1. Cadi Gwen Williams, Aberystwyth
 2. Manw Robin, Rhostryfan
 3. Elain Rhys Iorewrth, Trawsfynydd

Cerdd Dant Solo under 12 (25)

 1. Lowri Anes Jarman, Y Bala
 2. Beca Fflur Edwards, Dinbych
 3. Mabli Swyn, Llannerch-y-medd

Cerdd Dant setting under 25 (26)

 1. Emma Cerys Buckley, Cricieth
 2. Catrin Elin, Mochdre