Tradestands

Date:                   3 – 11 August 2018
                            (tradestands to open at 10:00 on
                            4 August)

Location:            Around Cardiff Bay  CF10 5AL

Here are the tradestands at this year's Eisteddfod

0303-0304            Aberystwyth University
0217-0218            Adra
C18                        Advancing Aberystwyth ar y Blaen
0309                      Age Cymru
C21                        AH! Pottery & Lagoon by Louise Burman

0201-0202            Bangor University

0139                       Barddas
C74                         Barney and Beau
C75                         Blodau Tlws
C39-C40                 Bodlon
C14                         Boho Buffalo Accessories
0419-0420             British Heart Foundation Cymru
0426                       Buddug

0207-0208             Cadwyn
0210                       Cancer Research UK
Pierhead                  Cant a Mil
C63                         Cardiff and Swansea Marriott
0215                       Cardiff and Vale College
S 13                        Cardiff Council
0418                       Cardiff U3A
33                           Cardiff University
C16                         Careers Wales
C34                         Cartref
0103-0104             Children's Literature Festival
C35                         Chris Williams Art & Design
0140                       Christian Aid
0405                       Citizen Advice Cardiff and Vale
0424                       Cole & Co
0137-0138             Coleg Cymraeg Cenedlaethol
0311                       Coleg Merthyr Tudful
C67                         Community Energy Wales
C48                         Community Health Council
M 2                         Corgi Hosiery cyf
0223-0224             Cowbois
0129                       Cymdeithas Bob Owen
0111-0112             Cymdeithas Cerdd Dant Cymru
0135-0136             Cymdeithas Edward Llwyd
0117-0118             Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
0425                       Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru
0413-0414             Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
0143-0144             Cyngor Ysgolion Sul a Chyhoeddiadau'r Gair
0141-0142             Cytun: Churches in Wales

0305                       Dathlu'r Gymraeg / UCAC
C20                         Destination Wales
0421                       Draenog
0430                       Driftwood Designs
S 07                        Dylan's Bookstore
C12-C13                 Ebsworth Pots & Gyda Chariad Gifts
0110                       Edwards Holidays
C42                         Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019
M 8                         Elin Mair - Janglerins & Lora Wyn
0116                       EMMETT Technique in Wales

S 12                        Family Fostering Partners
C46                         Felinfach
M 5                         Fluffy Love
0145-0146             Food Standards Agency

C71                         Girlguiding Cymru
0429                       Glamorgan Family History Society
S 16                        Go Air
0216                       Golwg / Golwg 360
35                           Government Wales
0121                       Gweni a Crefftau Nia
0403                       Y Gymdeithas Feddygol

0131-0132             History Forum Wales
85                           History Place
0308                       Humanists UK
C45                         Huw Hall – Framer
C19                         Hwn a Hon

0401-0402             Jane Davies Fashion Designer

0127-0128             Kathy Gittins
M 4                          Katy Mai
0209                       Kiti

0203                       LinguaSkin
C68                         Lions Club International
0411-0412             Y Lolfa cyf
0417                       Llais y Goedwig
0130                       Llyfrau Gwynedd Williams Books

0113                       Macmillan Cancer Support
S 01                        Malfunction Junction
M 1                         Mari Thomas Jewellery
C77                         Menter Caerdydd
C78-C79                 Mentrau Iaith Cymru
Pierhead                  Merched y Wawr
M 6                         Moilin
C25                         Mon Naturals
32                           Mudiad Meithrin Creche

0106                       NAHT Cymru
Pierhead                 Nant Gwrtheyrn
0428                       NASUWT Cymru
0407                       National Education Union Cymru
C72                         Network Rail
C33                         Noah's Ark Charity
0114                       Nolan UPVC Ltd
0122                       North American Welsh

C66                         Oil 4 Wales
C44                         Olwen Thomas Ceramics
M 7                         Oriel Melangell Gallery

C38                         Panel Cyfryngau Cymru
C22                         Parthian Books
Encore                     Pianos Cymru
0134                       Plaid Cymru
C58                         Planet: the Welsh Internationalist Magazine (Berw Ltd)
0221-0222             Prifysgol Cymru
0219-0220             Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
0409-0410             Prifysgol Metropolitan Caerdydd
34                           Principality Building Society
C17                         Prostate Cymru
0406                       Public Services Ombudsman for Wales

0101-0102             Reading Corner
C23-C24                 Re-Create Caerdydd
M 9                         Rhodri Owen
C43                         RNIB Cymru
M 3                          Robert Howell Clocks
C59                         Rotary in Southern Wales
C64                         Royal British Legion
C76                         Royal Mint
0312                       Royal Welsh College of Music and Drama
0301                       Ruth Jen

31                           S4C
0307                       Samaritans in Wales
C32                         Save the Children
0108                       Seren
C15                         Shelter Cymru
0422                       Shwldimwl / Peldroedcymru
C41                         Silibili
C31                         Si-Lwli Cymru Cyf
C36                         Sion Llewellyn Lovespoons
0211-0212             Siop y Pethe
0133                       South Wales Fire and Rescue Service
S 04                        South Wales Police
0302                       Spirit of 58
0427 + S 06            St John Cymru Wales
C81                         Stonewall Cymru

0120 + C73            Teganau Tina
0213                       Teithiau Tango
C65                         The CADcentre UK Ltd
C37                         The Goodwash Company
C62                         The Growing the Future Project at the National Botanic Garden of Wales
Encore                     The Harp Studio
0115                       The London Welsh Centre
C47                         The National Trust
0415-0416              The Peace Tent
0408                       The Salvation Army
C11                         The UK Sepsis Trust
S 03                         The Woodland Trust

0404                       Unitarians
0310                       University of South Wales

S 11                        Wales & West Utilities
0423                       Wales Council for the Blind
0214                       Wales Evangelical Movement
0125-0126             Wales International
0123-0124             Wales-Argentina Society
0119                       WCVA
84                           Welsh Books Council
C61                         Welsh Connection
0109                       Welsh Conservatives
S 17                        Welsh Cycling
S 02                        Welsh Government Superfast Broadband
C60                         Welsh Labour
0306                       Welsh Language Commissioner
0105                       Welsh Refugee Coalition
S 10                        Welsh Water
C57                         WJEC
0204                       Women's Institute

C69-C70                 Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern
0107                       Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
0205-0206             Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr
 

 

Microsoft Office document icon 2018 - Traders Information Booklet + Terms and Conditions.docPDF icon 2018 - Maes drafft 11.pdfMicrosoft Office document icon 2018 - Ffurflen 4~Form 4 - PRS a PPL.docMicrosoft Office document icon 2018 - Ffurflen 5~Form 5 - Alcohol.doc