Confirmed Tradestands

The following organisations have confirmed their booking and chosen the following stands.
Stand number and name of exhibitor
 
Anglesey County Council
Welsh Government
National Assembly for Wales
Principality
S4C / BBC
Welsh Books Council
Mudiad Meithrin
Social Care Wales
Macmillan Cancer Support
Hafal
Swansea University
​Daily Post
Lluniau Llwyfan
Social Care Wales
Welsh Water
North Wales Community Health Council
North Wales Wildlife Trust
NFU Cymru
W R Davies - Ford Garage
Welsh Connection
Arts & Education Network
Teithiau Menai Travel & Jet2Holidays

 
 

M01 - M04     Grwp Llandrillo Menai
M06 - M11     History Place
M12 - M18     Cytun: Churches in Wales
M19 - M24     Aberystwyth University
M25 - M30     Bangor University
M31 - M36     Cardiff University
M37 - M41     Prifysgol Cymru / Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
M42 - M43     Menter Mon a Mentrau Iaith Cymru
M44 - M49     Coleg Cymraeg
 
A R T I S A N
 
Dave Stephen: Slate art
Cyfarchion
Ann Catrin Evans / Angela Evans
Gemwaith Nia Jewellery
Charlotte Bellis, Janglerins a Lora Wyn
Cymdeithas Brodwaith Cymru
Stiwdio Refail
Hwn a Hon
Rauni Higson, Karen Williams, Ellen Thorpe, Ani Williams
Sara Lois (Jeweller) & Miriam Jones (maker)
Panel Cyfryngau Cymru
Out of the Kiln
Si-lwli - Seren Swynol
Rob Piercy Gallery
Llanmead Crafts
Meinir Wyn
Welsh Language Commissioner
Jewellery by Michael Klimaszewski
Lili Wen Jewellery
Kalico
The CADCentre UK
Teithiau Elfyn Thomas / OR Jones
Gwaith Coed Wheldon Joinery
Dyfal Donc
​Crafty Chris
Deryn Jewellery
Curiad / Ty Cerdd
Tom Vousden Design
Sense Cymru
Corgi
Mari Thomas
Y Gymdeithas Feddygol
RWG Mobile
 
 
ROW 101-120
101 – Byw Bywyd / Living Life
102 – Byw Bywyd / Living Life
103 – Byw Bywyd / Living Life
104 - Cancer Research UK
105 - Cancer Research UK
106 - RTPI Cymru
107 - RTPI Cymru
108 - Diabetes Cymru
109 - Llais y Goedwig
110 – Hafal
 
111 - Snowdonia National Park Authority
112 - Snowdonia National Park Authority
113 - Snowdonia National Park Authority
114 - Snowdonia National Park Authority
115 - Wales YFC
116 - Kathy Gittins
117 - Kathy Gittins
118 - Conwy County Borough Council
119 – Circus Skills
120 – Circus Skills
________________________________________
ROW 201-244
201 – The National Trust
202 – The National Trust
203 – North Wales Fire and Rescue Service
204 – North Wales Fire and Rescue Service
205 – NASUWT
206 – NASUWT
207 – Stonewall Cymru
208 – Stonewall Cymru
209 – Samariaid Cymru
210 – Samariaid Cymru
211 – Siop o Gymru
212 – Siop o Gymru
213 – Siop o Gymru
214 – Anglesey Sea Salt
215 – Charles Taylor
216 – Charles Taylor
217 – Food Standards Agency
218 – Food Standards Agency
219 – Siop Na-Nog
220 - Siop Na-Nog
221 - Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
222 - Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
 
223 - Ysgol Uwchradd Bodedern
224 - Ysgol Uwchradd Bodedern
225 - Siop Lewis
226 - Siop Lewis
227 - Ynys Mon Citizens Advice
228 - WCVA
229 - WCVA
230 - Medrwn Mon
231 - Medrwn Mon
232 - Medrwn Mon
233 - Sefydliad y Merched / WI
234 - Sefydliad y Merched / WI
235 - Sefydliad y Merched / WI
236 - Pioden
237 - Oriel Pwlldefaid
238 - Oriel Pwlldefaid
239 - Oriel Pwlldefaid
240 - Panorama
241 - Panorama
242 - Palas Print
243 - Palas Print
244 - Carys Bryn
 
________________________________________
ROW 301-352
301 – Antur Waunfawr
302 – Antur Waunfawr
303 – Antur Waunfawr
304 – Ysgol David Hughes
305 – Ysgol David Hughes
306 – North Wales Police
307 – Betsi Cadwaladr Health Board
308 – Betsi Cadwaladr Health Board
309 – Betsi Cadwaladr Health Board
310 – Driftwood Designs
 
311 – Rotary Clubs
312 – Ysgol Gyfun Llangefni
313 – Ysgol Gyfun Llangefni
314 – Ysgol y Bont
 
315 – Llyfrau Gwynedd Williams
316 – Siop Lyfrau'r Hen Bost 
317 – Cymdeithas Bob Owen
318 – Cymdeithas y Dywysoges Gwenllian
319 – Plaid Cymru
320 – Plaid Cymru
321 – Seren cyf
322 – Seren cyf
323 – Mati a Meg
324 – Mudiad Efengylaidd Cymru
325 - Mudiad Efengylaidd Cymru
326 - Mudiad Efengylaidd cymru
 
327 - Y Lolfa
328 - Y Lolfa
329 - Shwldimwl/Peldroedcymru
330 - Shwldimwl/Peldroedcymru
331 - Cymdeithas Cerdd Dant Cymru
332 - Cymdeithas Cerdd Dant Cymru
333 - Grwp Cynefin
334 - Grwp Cynefin
335 - Grwp Cynefin
336 - Grwp Cynefin
 
337 - Cymdeithas Morrisiaid Mon
338 - Siop y Bont
339 - Siop y Bont
340 - Siop y Bont
 
341 - Cowbois
342 - Cowbois
343 - Connect 2
344 - Connect 2
345 - Silibili
346 - Stwff
347 - Rigout
348 - Bodoli
349 - Gwasg Carreg Gwalch / Cymdeithas Llafar Gwlad
350 - Gwasg Carreg Gwalch / Cymdeithas Llafar Gwlad
351 - Gwasg Carreg Gwalch / Cymdeithas Llafar Gwlad
352 - Mirsi
________________________________________
ROW 401-436
401 – Merched y Wawr
402 – Merched y Wawr
403 – Merched y Wawr
404 – Merched y Wawr
405 – FUW
406 – FUW
407 – Gwasg Gomer
408 – Gwasg Gomer
409 – Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru
410 – Canolfan Hanes Uwchgwyrfai
411 – Golwg
412 – Golwg
413 – UCAC
414 – UCAC
415 – The Peace Tent
416 – The Peace Tent
417 – Sain
418 – Sain
 
419 – Suzy's Fashion
420 – Suzy's Fashion
421 – Cymry Gogledd America
422 – Cymry Gogledd America
423 – Dyfodol i'r Iaith
424 – Dyfodol i'r Iaith
 
425 – Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
426 – Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
427 – Cymorth Cristnogol
428 – Cymorth Cristnogol
429 - The Harp Studio
430 - The Harp Studio
431 - Cole & Co
432 - Spirit of 58
433 - Dr Zigs
434 - Buddug
435 – Awen Meirion
436 - Awen Meirion
________________________________________

ROW 501-524
501 – Wales International
502 – Wales International
503 – Wales International
504 – Wales-Argentina Society
505 – Wales-Argentina Society
506 – Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd
507 – Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd
508 – Cyngor yr Eisteddfod
509 – Cymdeithas y Beibl - Byd Mary Jones
510 – Cymdeithas y Beibl - Byd Mary Jones
511 – Cymdeithas Edward Llwyd
512 – Cymdeithas Edward Llwyd
 
513 – St David's Hospice
514 – St David's Hospice
515 – Sefydliad y Galon Cymru
516 – Sefydliad y Galon Cymru
517 – Sefydliad y Galon Cymru
518 – The North Wales Adoption Service / Anglesey Fostering
519 – NAHT Cymru
520 – NAHT Cymru
521 – Cartrefi Cymunedol Gwynedd
522 – Cartrefi Cymunedol Gwynedd
523 – Teganau Tina
524 – Welsh Labour
________________________________________
ROW 601 – 616
601 – Bodlon
602 – Bodlon
603 – arcipelago
604 – Coed Cadw
605 – Teithiau Tango
606 – Teithiau Tango
607 – Siop y Pethe
608 – Siop y Pethe
609 - Cadwyn
610 - Cadwyn
611 - Kiti
612 - Kiti
613 - Cwt Tatws
614 - Cwt Tatws 
615 - Awen Menai
616 - Awen Menai
617 - Adra
618 - Adra
________________________________________
ROW 701 – 710
701 – Reading corner
702 – Reading corner
703 – Barddas
704 – Barddas
705 - Save the Children
706 - Save the Children
707 – Children’s Literature Festival
708 – Children’s Literature Festival
 
709 – Urdd Gobaith Cymru
710 – Urdd Gobaith Cymru
711 – Urdd Gobaith Cymru
712 – Urdd Gobaith Cymru
 
________________________________________
ROW 1001 – 1002
 
1001 – Cefnlen
1002 – Cefnlen
 
________________________________________
 
ROW 1101 – 1102
 
1101 – Backstage
1102 – Backstage