10 August results

11 August 2019

Unawd Lieder / Cân Gelf 25 oed a throsodd (46)

 1. Aled Wyn Thomas, Llanwnnen
 2. Efan Williams, Lledrod
 3. Glynn Morris, Sale

Dawns Stepio i Grŵp (96)

 1. Dawnswyr Talog
 2. Dawnswyr Nantgarw
 3. Clocswyr Cowin

Côr Meibion (30)

 1. John’s Boys
 2. Côr Meibion y Llannau
 3. Côr Meibion y Brythoniaid
   

Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas (44)

 1. Erfyl Tomos Jones, Aberhosan

Gwobr Aled Lloyd Davies (22)

 1. Mali Fflur, Llandwrog
 2. Sioned Mai Williams, Pwllglas
 3. Mia Peace, Caerfyrddin

Gwobr Goffa Y Fonesig Ruth Herbert Lews ($)

 1. Rhydian Jenkins, Maesteg
 2. Teleri Mair Jones, Caergybi
 3. Robert Ieuan Edwards,

Cystadleuaeth Tlws Cymdeithas Ddawns Werin Cymru (94)

 1. Dawnswyr Môn
 2. Dawnswyr Talog

 

Gwobr Goffa Llwyd o’r Bryn (148)

 1. Megan Llŷn, Pwllheli 

Grŵp Offerynnol Agored (63)

 1. Ensemble Ysgol Tryfan
 2. Enlli, Lleucu a Carys
 3. Triawd Hŷn CGWM
 4. Parti Chwyth Lleu