Results - Sunday 5 August

5 August 2018

 

Solo on any folk instrument (10)

1       Gareth Swindail-Parry, Henffordd

2       Osian Gruffydd, Efail Isaf

3       Mared Lloyd, Llanelli

 

Presentation in speech, dance and song (08)

1       Glanaethwy

2       Ysgol Treganna

3       Bro Taf

 

Percussion solo under 16 (85)

1       Owain Siôn, Llanfairpwll

 

Disco, Hip Hop or Street Dance Solo under 12 (109)

1      Lydia Grace Madoc, Llannerch-y-Medd

2       Jodie Garlick, Llannerch-y-Medd

3       Lowri Angharad Williams, Llannerch-y-Medd

 

Harp solo under 16 (84)

1      Cerys Angharad, Llanybydder

2      Heledd Wynn Newton, Caerdydd

3      Megan Thomas, Caerdydd

3      Erin Fflur Jardine, Caerdydd

 

Choir of no fewer than 20 members: Entertainment Programme (28)

1     Côr CF1

2     Côr Dyffryn Dyfi

3     CoRwst

 

Strings solo under 16 (81)

1     Eddie Mead, Porthcawl

2     Felix Llywelyn Linden, Penarth

3     Mae Verallo, Castell-nedd

3     Elen Morse-Gale, Caerdydd

 

Woodwind solo under 16 (80)

1     Catrin Roberts, Caerdydd

2     Georgina Belcher, Y Fenni

3     Millie Jones, Y Fenni

 

Individual Creative/Modern Dance (105)

1     Lowri Angharad Williams, Llannerch-y-Medd

2     Branwen Marie Owen, Bae Cemaes

3     Nel Meirion, Yr Wyddgrug

 

Brass Bands Section 3 (14)

1     Band Pres Dyffryn Taf

2     Band Arian Llansawel

3     Band Pres RAF Sain Tathan

 

Piano solo under 16 (82)

1     Charlotte Kwok, Pontyclun

2     Beca Lois Keen, Llangristiolus

 

Brass solo under 16 (83)

1     Rhydian Tiddy, Rhydaman

2     Glyn Porter, Caernarfon

3     Lisa Morgan, Bangor

3     Alice Newbold, Yr Wyddgrug

 

Disco, Hip Hop or Street Dance Pair (110)

1        Charlie Lindsay a Megan Burgess, Y Bala

2        Lowri a Jodie, Ynys Môn

3        Caitlin ac Elin, Caerdydd