Results - 9 August

9 August 2017

Instrumental Blue Ribband 16 and under 19 (68)

 1. Elias Ackerley, Wrecsam

Solo Performance for those under 19 of a song from a Musical in the style of the genre (51)

 1. Gwïon Morris Jones, Brynteg, Ynys Môn
 2. Myfanwy Tranmer, Pwllglas
 3. Nansi Rhys Adams, Caerdydd

Mezzo-soprano / Contralto / Counter-tenor Solo 19 and under 25 oed (46)

 1. Ceri Haf Roberts, Henllan, Dinbych
 2. Sara Davies, Bae Colwyn
 3. Morgana Warren-Jones, Bangor

Boys' Solo Step Dance under 16 (95)

 1. Ioan Williams, Caerdydd
 2. Morus Caradog Jones, Caerdydd
 3. Iestyn Gwyn Jones, Caerdydd

Girls' Solo Step Dance under 16 (96)

 1. Elen Morlais Williams, Caerdydd
 2. Cadi Glwys Davies, Moelfre, Powys
 3. Celyn Fflur James, Capel Iwan, Caerfyrddin

Cerdd Dant Solo under 21 (20)

 1. Celyn a Siriol, Dinbych ac Abergle
 2. Mali a Alaw, Caernarfon
 3. Gwen Williams a Mared Williams, Llanfair TH, Conwy

Youth Choir for those under 25 with no fewer than 20 members (32)

 1. Côr Ieuenctid Môn, Ynys Môn
 2. Ysgol Gerdd Ceredigion, Ceredigion
 3. Côr Hŷn Ieuenctid Clwyd, Sir Ddinbych

Tenor Solo 19 and under 25 (47)

 1. Rhydian Jenkins, Maesteg, Morgannwg
 2. Ryan Vaughan Davies, Hen Golwyn
 3. Elis Jones, Rhuthun