Noson Lawen

Monday 5 August 20:00

Aled Hughes presents;

Tara Bethan

Gildas

Eilir Jones

John Ieuan Jones & Ryan Vaughan Davies

Ceri Haf Roberts, Erin Gwyn Rossington, Sara Davies, Siriol Elin & Ruth Erin Roberts

CoRwst & Chôr Bro Cernyw

Côr Canwy & Chôr CantiLena

Hogie'r Berfeddwlad

Catrin Angharad Jones, Esyllt Tudur & Dylan Cernyw

Ilid Llwyd Jones  

 

Tickets

Adult : £27.00   |   Child : £20.00

On Sale 10:00, 1 May 

0845 4090 800  /  www.eisteddfod.cymru/tocynnau