Gorsedd Circle

7 August 17 - 11:00, Yr Orsedd

The Ceremony wil be held in Dance if the weather is unfavourable.  Otherwise, it will be held near the Gorsedd Stones on the Maes.

 

Trumpeters: Dewi Corn & Paul Corn Cynan

Gorsedd Prayer: Gwyn ap Emlyn

Opening of the Gorsedd: The Archdruid

 

Hymn:
Air: Sanctus

Molwn Di, O! Dduw ein tadau

   Uchel ŵyl o foliant yw;

Awn i mewn i’th byrth â diolch,

   Ac offrymwn ebyrth byw;

Cofiwn waith Dy ddwylaw arnom,

   A’th amddiffyn dros ein gwlad;

Tithau o’th breswylfa sanctaidd,

   Gwêl a derbyn ein mawrhad.

 

Ti â chariad Tad a’n ceraist

   Yn yr oesoedd bore draw;

O dywyllwch i oleuni

   Y’n tywysaist yn dy law;

Cawsom Di ym mhob cenhedlaeth

   Fel dy enw’n gadarn Iôr:

Cysgod gwell na’r bryniau uchel,

   Ac na chedyrn donnau’r môr.

 

Cudd ni eto dan dy adain

   A bydd inni’n fur o dân;

Tywys Di ein tywysogion

   Megis cynt â’th Ysbryd Glân;

Pâr i’n cenedl annwyl rodio

   Yn dy ofn o oes i oes,

Gyda’i ffydd yng ngair y cymod,

   Gyda’i hymffrost yn y groes.

                   Eifion Wyn

Word of Welcome: The Archdruid

Presenting the Horn of Plenty Mared Wyn Hughes

Page boys: Bradley Richard Jones & Rhodri Morris Williams

One of the local mothers to present the Horn of Plenty.  She says:

‘Hybarch Archdderwydd, yn enw aelwydydd Ynys Môn, atolwg iti yfed o win ein croeso i’r Orsedd a’r Eisteddfod.’

After the Archdruid has drunk from the Horn of Plenty, it is returned to the presenter, saying:

‘Diolch fy merch. Rhad y nef ar gartrefi Ynys Môn ac ar eich Eisteddfod.’

Welcoming representatives from the Celtic Countries and Patagonia:

From Cornwall: Bardd Mawr Gorsedd Cernyw – Telynyor an Weryn a Corolyores

From Brittany: Micel Le Gris a Jean Pierre Knockaert

From the Mod (Scotland): Alba -Am Mòd Nàiseanta

From the Isle of Man: Robert Carswell

From Ireland: Máire Ni Laoire ac Eileen Barry

From Patagonia: Benet ac Esyllt Nest

Cerdd Dant Presentation: Lyndsey Edffrwd

Tribute to Gorsedd members who have died during the year: Recorder Penri Tanad

Yng nghanol ein llawenydd, gweddus ydyw dwyn ar gof enwau y Gorseddogion a aeth o’n blaen yn ystod y flwyddyn:

Y rhai a fu dda ganddynt drysorau ein llên mewn cerddoriaeth a mesur:

A ymhyfrydodd yn llafar-ganu ein cenedl, yn sŵn telyn a phob offeryn cerdd:

A greodd â’u dwylaw geinder lliw a llun:

A oleuodd ieuenctid gwlad â goleuni eu dysg:

A ddysgodd inni foes a chrefydd:

Gyda diolch i Dduw pob dawn am a roddes, ac ymbil Ei drugarog nodded ar y teuluoedd galarus ac ar y Cylch gweddw

 

Memorial Hymn
Air: Burford

Wrth gofio am y dyrfa lân

   Fu’n canlyn gyda ni,

Yn noddi llên a chelf a chân,

   O Dad, clodforwn Di.

 

Yn gryf eu gobaith am eu gwlad

   A’u cariad at yr iaith;

Yn bur eu bron yn erbyn brad,

   Yn gelfydd yn eu gwaith.

 

I Gymru, gwerthfawr fu eu dawn

   A gweddus eu mawrhau,

A boed i ninnau fesur llawn

   O’u hysbryd i barhau.

                   Tilsli

 

Poetry presentation: Y Prifardd Cen

Honouring new members:

(a)   Through examination

(b)   Through a Welsh or Music degree

(c)   2016 Urdd National Eisteddfod main winners

(ch) 2016 Monmouthshire and District National Eisteddfod main stage winners
 

Hen Wlad fy Nhadau (Land of My Fathers)

Harpist: Gwenan Telynores Cymerau