(148) Solo Recitation - Open

Competition complete

Either:

Specific excerpt from ‘Jwg ar Seld’, Lleucu Roberts [Eisteddfod Office (Y Lolfa)]

or

‘Mam’, T. Llew Jones, Mwy o Hoff Gerddi Cymru [Gwasg Gomer]

 

 

 

 

Prizes
  1. £100 (Meirion Williams, Llanelli er cof am ei briod, Ann)
  2. £60 (Meirion Williams, Llanelli er cof am ei briod, Ann)
  3. £40 (Meirion Williams, Llanelli er cof am ei briod, Ann)