(007) Folk Song Solo under 12

Entry Deadline
 1 May 2017

‘Hen Wraig Fach’, Caneuon Gwerin i Blant [CAGC]
 

Prizes
  1. £50 (Rhoddedig gan Ann Gibbard, Benllech er cof am ei phriod Ithel)
  2. £25 (Rhoddedig gan Ann Gibbard, Benllech er cof am ei phriod Ithel)
  3. £15 (Rhoddedig gan Ann Gibbard, Benllech er cof am ei phriod Ithel)