(002) Folk Song Party with up to 20 members

Entry Deadline
 1 May 2017

(a) Unsain: ‘Titrwm-Tatrwm’, Caneuon Traddodiadol y Cymry (Argraffiad diwygiedig) [Gwynn 8403]

(b) Trefniant i 2, 3 neu 4 llais o unrhyw gân werin draddodiadol wrthgyferbyniol ac eithrio’r rhai a osodwyd yn yr adran hon eleni

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Wener 11 Awst 2017

Prizes
  1. Tlws Rhianedd Môn i’w ddal am flwyddyn a £300 (Lil a Brian Evans [Pentraeth gynt] er cof am Robin Evans)
  2. £200 (Margaret Hughes, Llwydiarth Fawr, Llannerch-y-Medd)
  3. £100 (Gweno Parry, Caernarfon er cof am ei phriod Emyr [Siop Carmel gynt] a'i mab Elfyn)