(018) Cerdd Dant Party for those aged under 25 with up to 20 members

Entry Deadline
 1 May 2018

‘SA43 i CF1’, Ceri Wyn Jones, Dau Wynebog [Gwasg Gomer]

Air: ‘CF5’, Mari Watkin (112) [Eisteddfod Office]

 


 

Prizes
  1. Môn Cup to be held for a year and £150 (Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf)
  2. £100 (Er cof am Tad-cu, Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)
  3. £50 (Er cof am Tad-cu, Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)