(017) Cerdd Dant Party for those aged under 25 with up to 20 members

Entry Deadline
 1 May 2017

‘Cannwyll yn Olau, Eirlys Parri, Blwyddyn Gron [Gwasg Carreg Gwalch]
Air: ‘Ael y Bryn’, Owain Siôn (1122), Ceinciau Llwyndyrus [Cyhoeddiadau Sain]


 

Prizes
  1. Môn Cup to be held for a year and £150 (Rhoddedig gan Arthur Lloyd Owen er cof am ei wraig Wendy [Alawes y Wyddfa])
  2. £100 (Er cof am Tad-cu, Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)
  3. £50 (Er cof am Tad-cu, Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)