(020) Cerdd Dant Duet for those aged 21 and over

Entry Deadline
 1 May 2018

‘Rhos y Pererinion’, T Gwynn Jones, Caniadau [Eisteddfod Office (Hughes a’i Fab)]

Air: ‘Tannau Tawe’, Elfair Jones (1122), Alaw Tawe [CCDC]
 


 

Prizes
  1. £150 (Owain Siôn, Llandaf)
  2. £100 (Rheinallt a Rowenna Thomas, Bae Caerdydd)
  3. £50 (Nest Gwilym, Grangetown, Caerdydd)