Music (Composition)

Details of the competitions, entry form and terms and conditions.

86. Musicians’ Medal

Piece for full orchestra which would work for a TV detective series of no more than 7 minutes.  3 copies of the work should be sent to the Organiser

Prizes:

Musicians’ Medal (Urdd Cerddoriaeth Cymru) and £750 (Er cof am Tom Mainwaring, Rhydaman, gan Heulwen, Wyn a’r teulu) and a Scholarship worth £2,000 to promote the career of the winning composer.  There may be an opportunity to further develop the winning work.

*** See General Terms and Conditions no. 21 - Scholarships

Adjudicators: John Rae, John Hardy, Owain Llwyd

--------------------

87. Hymn tune to words by Rev. Denzil Ieuan John


Pwy sy’n deall grym maddeuant
grym sy’n drech na thrychwant trais;
llaw dynerach na’r dwrn creulon,
clust a glyw’r tawelaf lais.
Cariad sy’n gwrthsefyll tonnau
dicter a dialedd cas;
yn yr Iesu gwelir nerthoedd
sydd yn llawn o rymoedd gras.

Pwy sy’n deall gwerth maddeuant
pan fo’r euog ar y llawr,
un a’i gyffes yn rhagdybio
iddo fyw ei olaf awr.
Cariad sy’n cofleidio’r euog,
cariad sy’n gweld gwerth mewn dyn;
dyma fodd i adfer enaid
drwy drugaredd Duw ei hun.

Pwy sy’n deall gwyrth maddeuant -
greddf sy’n troi gelynion gynt
yn gyfeillion a chydweithwyr
sy’n cyd-gerdded ar eu hynt.
Dyma wyrth nad oes esboniad
ar y chwyldro mwya ‘rioed
yn dwyn cymod lle bu rhyfel
Duw a dyn yn cadw oed.

The hymn will be sung at the Eisteddfod’s Cymanfa Ganu.

Prize:

£200 (Eglwys Annibynnol Minny Street, Y Waun Ddyfal, Caerdydd)

Adjudicator: Euros Rhys Evans

--------------------

88. Original song using lyrics relating to Cardiff, of no more than 5 minutes.  The lyrics can be original or words which already exist.  It is the composer’s responsibility to ensure the copyright for using the words (see special condition 11)

Prize:

£200

Adjudicator: Euros Rhys Evans

--------------------

89. Piece for jazz ensemble, of no more than 4 minutes

Prize:

£200
Adjudicator: Paula Gardiner

--------------------

90. Arrangement of a Welsk folk song for any combination of instruments, of no more than 5 minutes

Prize:

£200

Adjudicator: Sian James

--------------------

91. Original piece for three-part vocal ensemble for primary age pupils (KS2), of no more than 3 minutes.  The lyrics can be original or words which already exist.  It is the composer’s responsibility to ensure the copyright for using the words (see special condition 11)

Prize:

£200
Adjudicator: Lois Eifion

--------------------

92. Competition for pupils aged 16 and under 19

A collection of pieces in any medium to take no more than 8 minutes

Prize:

£200

Adjudicator: Ieuan Peredur Wyn

--------------------

87. Sbardun Trophy competition
An original folk themed acoustic song, with original music and lyrics.  The song should be presented on a CD or MP3.  The winning song may be performed at the Eisteddfod the following year.  Joint projects allowed

Prize:

Alun Sbardun Huws Trophy to be held for a year and £500 (Rhoddedig gan Gwenno Huws). 

Adjudicators: Heather Jones, Richard Rees

Microsoft Office document icon Entry Form (Word)PDF icon Entry Form (PDF)PDF icon Special Conditions - MusicPDF icon General Rules and Conditions (PDF)