Cerdd Dant

Details of the cerdd dant competitions, entry form and rules and regulations for 2017.

15. Cerdd Dant Choir with over 20 members

Specific excerpt from  ‘Bedwyr Lewis Jones’, Gerallt Lloyd Owen, Y Gân Olaf [Barddas]
Air: ‘Cymerau’, Nan Elis, (122122), Ceinciau Ddoe a Heddiw [CCDC]
Note: To be sung in the original key only

This competition will be held on Friday / Friday evening 11 August 2017.

Prizes:
1. Sir Harry Brittain Cup, in memory of Telynores y G’lomen Wen, to be held for a year and £500 (Er cof am Beti Wyn a Wil Rolant, Rhostryfan gan John a Mattie Hughes, Llanberis)
2. £300 (Trefor ac Olwen Williams, Parc Carafanau Penrhyn, Llanfwrog)
3. £200 (Eryl a Myfanwy Jones, Bodffordd)
The Noel John Memorial Medal will be presented to the coach of the winning choir

 

16. Cerdd Dant Party with up to 20 members – Open
‘Â Deunaw Gŵr, Dyna’i Gyd’, Geraint Lloyd Owen
Air: ‘Cwm Main’, Gwennant Pyrs, (1122), Cerddi a Cheinciau’r Cwm [Gwasg y Bwthyn]

This competition will be held on Friday / Friday evening 11 August 2017.

Prizes:
1. Llyfni Huws Memorial Cup to be held for a year and £300 (Eiluned Ann er cof am ei phriod William John Thomas)
2. £200 (Eiluned Ann er cof am ei phriod William John Thomas)
3. £100 (Cronfa Watcyn o Feirion)

 

17. Cerdd Dant Party for those aged under 25 with up to 20 members
‘Cannwyll yn Olau, Eirlys Parri, Blwyddyn Gron [Gwasg Carreg Gwalch]
Air: ‘Ael y Bryn’, Owain Siôn (1122), Ceinciau Llwyndyrus [Cyhoeddiadau Sain]

Prizes:
1. Môn Cup to be held for a year and £150 (Rhoddedig gan Arthur Lloyd Owen er cof am ei wraig Wendy [Alawes y Wyddfa])
2. £100 (Er cof am Tad-cu, Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)
3. £50 (Er cof am Tad-cu, Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)

 

18. Cerdd Dant Trio or Quartet - Open
‘Yn Gymaint i Ti Gofio’, Peter M. Thomas, Caneuon Ffydd, Rhif 854 [Pwyllgor Caneuon Ffydd]
Air: ‘Ysgubor Fawr’, Owain Siôn, (122), Ceinciau Llwyndyrus [Cyhoeddiadau Sain]

Prizes:
1. £150 (Er cof am Tad-cu, Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)
2. £100 (Er cof am Dewi Roberts, Plas-ym-Mhowys, Treuddyn, Sir y Fflint)
3. £50 Er cof am Dewi Roberts, Plas-ym-Mhowys, Treuddyn, Sir y Fflint)

 

19. Cerdd Dant Duet for those aged 21 and over
‘Cofio Haf’, Iwan Morgan, Allwedd y Tannau 75 [CCDC]
Air: ‘Mallwyd’, Gwenan Roberts, (1122), Ceinciau’r Allwedd [CCDC]

Prizes:
1. £150 
2. £100
3. £50
(£300 Er cof am Haf Morris)

 

20. Cerdd Dant Duet for those aged under 21
‘Traeth Llanddona’, John Pinion Jones, Gair i’r Gainc/Allwedd y Tannau 75 [CCDC]
Air: ‘Y Marial Gwyn’, Morfudd Maesaleg, (1122), Ceinciau Ddoe a Heddiw [CCDC]

Prizes:
1. £100 
2. £60
3. £40
(£200 Margaret Hughes, Llwydiarth Fawr, Llannerch-y-Medd)

 

21. Cerdd Dant Solo for those aged 21 and over

(a) ‘Breuddwyd’, Geraint Lloyd Owen, Cerddi a Cheinciau’r Cwm [Gwasg y Bwthyn]
Air: ‘Cae Gethin’, Mair Carrington Roberts, (12212), Cerddi a Cheinciau’r Cwm [Gwasg y Bwthyn]
(b) ‘Ysbryd Duw, a fu’n Ymsymud’, Cynan, Caneuon Ffydd, Rhif 840 [Pwyllgor Caneuon Ffydd]
Air: ‘Rhandir’, Mair Carrington Roberts, (122), Ceinciau’r Ffin [Curiad]

Prize:
Telynores Dwyryd Trophy to be held for a year, Medal (Catherine Lewis Hughes) and £300 (Rhoddedig gan WJ, Hywel Wyn a Mair er cof am eu rhieni, TJ [Tom] a Jennie Eleanor Edwards, Bow Street, ym mlwyddyn ei chanmlwydd)

 

22. Cerdd Dant Solo for those aged 16 and under 21
‘Enwau’, Wyn Owens, Mwy o Hoff Gerddi Cymru [Gwasg Gomer]
Air: ‘Lowri’, Menai Williams, (11222), Ceinciau’r Dyffryn a Mwy [CCDC]

Prizes:
1. Plas Maenan Trophy to be held for a year and £75 (Rhoddedig gan Emlyn a Dilys Parry, Rhosybol er cof am eu merch, Sian Emlyn)
2. £50 (Teulu Frogwy Bach, Llangwyllog)
3. £25 (Rhoddedig gan Emlyn a Dilys Parry, Rhosybol er cof am eu merch, Sian Emlyn)
Haf J Morris Memorial Prize, donated by Cymdeithas Cerdd Dant Cymru to the winner to encourage interest and the development of Cerdd Dant among young people.

 

23. Cerdd Dant Solo for those aged 12 and under 16
‘Alaw’, Mererid Hopwood, Nes Draw [Gwasg Gomer]
Air: ‘Beuno’, Gwennant Pyrs, (122), Dwynwen a Cheinciau Eraill [Gwennant Pyrs]

Prizes:
1. Caradog Pugh Cup to be held for a year and £60 (Adrian a Janet Jones, Bodedern er cof am Goronwy a Mona Morgan-Jones, Tŷ Capel, Tabor, Fali)
2. £30 (Megan Pritchard a Beryl Williams, Llangwyllog)
3. £20 (Megan Pritchard a Beryl Williams, Llangwyllog)

 

24. Cerdd Dant Solo under 12
‘Dyfrig y Dwrgi’, Gwenno Dafydd, Dwi’n Byw Mewn Sŵ Gyda’r Cangarŵ [Gwasg Carreg Gwalch]
Air: ‘Mallt y Nos’, Owain Siôn, (1122), Ceinciau Penyberth [Urdd Gobaith Cymru]

Prizes:
1. £50
2. £25
3. £15
(£90 Cledwyn a Glenys Rowlands, Benllech)

 

Competition in Y Tŷ Gwerin

26. Accompanying competition for those under 25

The competitors will be expected to accompany a vocalist and to be ready to transpose the airs, up to a tone upwards and downwards.

Airs:
'Mererid' and 'Coetmor' - Menai Williams, 'Ceinciau'r Dyffryn a Mwy' [CCDC]

Prizes:
1. £100 (Eleanor Hughes a’r teulu, Tŷ Mawr er cof am Iorwerth G Hughes)
2. £60 (Esther Wynne Edwards, Llangefni)
3. £40 (Elain Wyn Jones, Penrhos, Pwllheli)

Adjudicator: Gwenan Gibbard

 

8. Presentation in words, dance and song: Glannau (Shores)

At least three elements from the five noted must be included - traditional folk songs, cerdd dant, dance, drama and recitation - to create an imaginative performance.

The presentation should be no longer than 15 minutes, including setting up and clearing the stage.  Movement, costumes and small scale props can be used.

An outline of the script should be sent by 1 July 2017 and a full copy by the Eisteddfod.

(The competition is also included in the Folk, Dance, Drama and Recitation sections)

Prizes:

1. Parti’r Ffynnon Trophy to be held for a year and £350 (Gwen Williams, Fferm Penrhyn, Llanfwrog)
2. £250 (Richard a Carys Parry, Rhostrehwfa)
3. £150 (Mari a Gwilym H Jones, Porthaethwy)

 

Transitions of the airs are available free of charge from the Cymdeithas Cerdd Dant Cymru website www.cerdd-dant.org

Adjudicators: Ann E Fox, Carys Jones, Einir Wyn Jones, Mari Watkin

Harpists: Dylan Cernyw, Alecs Peate, Elain Wyn 

Microsoft Office document icon Entry Form (Word)PDF icon Entry Form (PDF)PDF icon Special Conditions - Cerdd Dant (PDF)PDF icon General Rules and Conditions (PDF)