Cerdd Dant

Details of the cerdd dant competitions, entry form and rules and regulations for 2018.

 

16. Cerdd Dant Choir with over 20 members

‘Cyfoeth’, John Glyn Jones, Allwedd y Tannau 76 (CCDC)

Air: ‘Y Foryd’, Gwennant Pyrs (112212), Nudd Gwyn a Cheinciau Eraill [Curiad 7015]

This competition will be held on Friday / Friday evening 10 August 2018.

Prizes:
1. Sir Harry Brittain Cup, in memory of Telynores y G’lomen Wen, to be held for a year and £500 (Alun a Nia John, Yr Eglwys Newydd)
2. £300 (£150 Parti Cerdd Dant Criw Caerdydd)
3. £200
The Noel John Memorial Medal will be presented to the coach of the winning choir

--------------------

17. Cerdd Dant Party with up to 20 members – Open
(a) ‘Efengyl Tangnefedd’, Eifion Wyn, Caneuon Ffydd, Rhif 844 [Pwyllgor Caneuon Ffydd]

Air: ‘Ael y Bryn’, Owain Siôn (122), Ceinciau Llwyndyrus [Cynhoeddiadau Sain]

(b) ‘Cywydd Mawl i Hywel Gwynfryn’, Dic Jones (penillion 1,2,3 a 5), Cerddi Dic yr Hendre [Gwasg Gomer]

Air: ‘Cainc y Datgeiniaid’, Bethan Bryn, (1122), Bedw Gwynion [CCDC]

Prizes:
1. Llyfni Huws Memorial Cup to be held for a year and £300 (Parti’r Efail er cof am Gareth Traws)
2. £200 (Pedwarawd Isca)
3. £100

--------------------

18. Cerdd Dant Party for those aged under 25 with up to 20 members
‘SA43 i CF1’, Ceri Wyn Jones, Dau Wynebog [Gwasg Gomer]

Air: ‘CF5’, Mari Watkin (112) [Eisteddfod Office]

Prizes:
1. Môn Cup to be held for a year and £150 (Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf)
2. £100 (Er cof am Tad-cu, Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)
3. £50 (Er cof am Tad-cu, Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)

--------------------

19. Cerdd Dant Trio or Quartet - Open
‘Cofio’, Waldo Williams, Dail Pren [Gwasg Gomer]

Air: ‘Siliwen’, Gwennant Prys (112212), Nudd Gwyn a Cheinciau Eraill [Curiad 7015]

Prizes:
1. £150 (Er cof am Tad-cu, Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)
2. £100 (Gan y teulu er cof am Dewi Roberts, Plas-ym-Mhowys, Treuddyn, Sir y Fflint)
3. £50 (Gan y teulu er cof am Dewi Roberts, Plas-ym-Mhowys, Treuddyn, Sir y Fflint)

--------------------

20. Cerdd Dant Duet for those aged 21 and over
‘Rhos y Pererinion’, T Gwynn Jones, Caniadau [Eisteddfod Office (Hughes a’i Fab)]

Air: ‘Tannau Tawe’, Elfair Jones (1122), Alaw Tawe [CCDC]
Prizes:

1. £150  (Owain Siôn, Llandaf)
2. £100 (Rheinallt a Rowenna Thomas, Bae Caerdydd)
3. £50 (Nest Gwilym, Grangetown, Caerdydd)

--------------------

21. Cerdd Dant Duet for those aged under 21
‘Dyled Eileen’, Gruffudd Owen, Hel Llus yn y Glas [Barddas]

Air: ‘Penyberth’, Nan Jones, (122), Bro Mebyd [Gwasg Gwynedd]

Prizes:
1. £100 (Elliw Mai ac Elain Llwyd, Caerdydd)
2. £60
3. £40

--------------------

22. Cerdd Dant Solo for those aged 21 and over

(a) ‘Rhedeg i Baris’, Rhys Iorwerth, Un Stribedyn Bach [Gwasg Carreg Gwalch]

Air: ‘Gartherwen’, Owain Siôn, (1122), Ceinciau 99 [CCDC]

(b) ‘Anfonaf Angel’, Hywel Gwynfryn (discard verse 3) [Eisteddfod Office]

Air: ‘Erwenni’, Einir Wyn Jones (122), Ceinciau Penyberth [Urdd Gobaith Cymru]

Prizes:
1. Telynores Dwyryd Trophy to be held for a year, Medal (Nia Tudur, Treganna) and £150 (Delyth Medi, Llandaf)

2. £100 (Rheinallt a Rowenna Thomas, Bae Caerdydd)

3. £50 (Catherine Watkin, Deganwy)

--------------------

23. Cerdd Dant Solo for those aged 16 and under 21
‘Y Fedwen’, T Llew Jones, Hoff Gerddi Natur Cymru [Gwasg Gomer]

Air: ‘Dyffryn Paith’, Bethan Bryn (1122), Stelcian [Curiad 7040]

Prizes:
1. Plas Maenan Trophy to be held for a year and £75
2. £50
3. £25

(£150 Elliw Mai, Caerdydd)
Haf J Morris Memorial Prize, donated by Cymdeithas Cerdd Dant Cymru to the winner to encourage interest and the development of Cerdd Dant among young people.

--------------------

24. Cerdd Dant Solo for those aged 12 and under 16
‘Mae Gen i Freuddwyd’ (discard the final couplet), Gwyn Thomas, Sbectol Inc [Y Lolfa]

Air: ‘Dyffryn Cân’, Elfair Jones (1122), Ceinciau’r Allwedd – y Gyfrol Gyntaf [CCDC]

Prizes:
1. Caradog Pugh Cup to be held for a year and £60
2. £30
3. £20

(£110 Beti a Carys Puw i gofio am Deulu Cynythog Bach)

--------------------

25. Cerdd Dant Solo under 12
‘Cysgod’, Geraint Lloyd Owen, Cerddi a Cheinciau’r Cwm [Gwasg y Bwthyn]

Air: ‘Murmur y Nant’, Menai Williams (1122), Ceinciau’r Dyffryn a Mwy [CCDDC]

Prizes:
1. £50 (Rhun, Bethan, Elen a Sara Dafydd Roberts, Caerdydd)
2. £25 (Côr Merched y Ddinas)
3. £15 (Côr Merched y Ddinas)
 

Composition

26. Cerdd Dant setting under 25
Two-part setting, but unison or three-part allowed in parts based on your vision for the lyrics

‘Nadolig Yw’, W Rhys Nicholas, Hoff Gerddi Nadolig Cymru [Gwasg Gomer] on the air ‘Angharad’, Nan Elis (122), Tant i’r Plant [Gwasg Gwynedd].  One copy of the setting should be presented on paper, in a suitable way.  Another electronic copy can be presented if the work is recorded on a computer.

Prize: £200 (£50 Mari Watkin, Treganna)

Adjudicator: Lois Eifion

--------------------

Competition in Y Tŷ Gwerin

27. Accompanying competition for those under 25

The competitors will be expected to accompany a vocalist and to be ready to transpose the airs, up to a tone upwards and downwards.

Airs:
'Hawys’, Mona Meirion, Tant i’r Plant [Gwasg Gwynedd]
‘Plas Heli’, Einir Wyn Jones, Ceinciau Penrhos [Cyhoeddiadau Sain]

Prizes:
1. £100
2. £60
3. £40

Adjudicator: Dafydd Huw

--------------------

(8). Presentation in words, dance and song: Môr (Sea)

At least three elements from the five noted must be included - traditional folk songs, cerdd dant, dance, drama and recitation - to create an imaginative performance.

The presentation should be no longer than 10 minutes, including setting up and clearing the stage.  Movement, costumes and small scale props can be used.

An outline of the script should be sent by 1 July 2018 and a full copy by the Eisteddfod.

(The competition is also included in the Folk, Dance, Drama and Recitation sections)

Prizes:

1. Parti’r Ffynnon Trophy to be held for a year and £350 (Teulu Jack a Jeean Williams, Llanddona)
2. £250
3. £150


Transitions of the airs are available free of charge from the Cymdeithas Cerdd Dant Cymru website www.cerdd-dant.org

Adjudicators: Gavin Ashcroft, Nia Clwyd, Elfair Jones, Rhian Jones

Harpists: Dylan Cernyw, Dafydd Huw, Elain Wyn 

PDF icon General Rules and Conditions (PDF)Microsoft Office document icon Entry Form (Word)PDF icon Entry Form (PDF)PDF icon Special Conditions - Cerdd Dant (PDF)