Aled and Dafydd (Cowbois) and Hedd Wyn by Guto Dafydd

13 April 2016

The following poem was composed by Guto Dafydd to note the announcement that Aled and Dafydd from Cowbois Rhos Botwnnog will be leading the creative team on the Hedd Wyn project, the opening concert of the 2017 Eisteddfod.  

Guto will be part of the creative team and will be working with Aled and Dafydd on the words.

 

Ar nosweithiau blêr yn Nhŷ Newydd Sarn, 

fe ddawnsien ni i Cowbois heb ofni’r un farn.

 

Roedd pob delwedd newydd wedi bod erioed 

yn ein calonnau diniwed, deunaw oed. 

 

Eu geiriau nhw'n freuddwydion i ni: 

car ar fin cychwyn, cwch ar y lli; 

 

ceffylau gwylltion yn tranu drwy’r llwch 

a merch mewn ffrog gotwm efo llgadau coch.

 

Ym miwsig y band, i hogia gwirion syn,

roedd dyfodol o'n blaenau fel trefi mawr gwyn. 

 

Dwi'n siŵr bod hogia ffermydd Traws 

hwythau'n tyrru, mewn dyddiau haws, 

 

at genod a chwrw a chwarae mewn ffair, 

a blas eu hieuenctid fel mêl ar bob gair, 

 

wrth ffraeo a fflyrtio a dawnsio'n chwil

i emyn neu delyn yn lle pedal stîl. 

 

Yr unig wahaniaeth rhyngddon ni a nhw 

yw bod rhyfel 'di dod i'w hawlio nhw: 

 

eu byd wedi ffrwydro o dan eu traed 

a'u daear nhw'n danchwa o fwd a gwaed, 

 

a'r hogia'n tyrru i'r ffos yn lle'r ffair, 

i gnaeafu cyrff yn lle hel gwair. 

 

Be ddwedwn ni felly am yr hogia nad oes 

dim byd gwyn am eu hanes ond lliw y groes? 

 

Be all hogia gwirion heddiw'i ddweud am y rhain 

aeth yn sglyfaeth i uffern, yn fwyd i frain? 

 

Guto Dafydd

 

 

 

Aled and Dafydd Hughes will lead the creative team on the Hedd Wyn projectGuto Dafydd, member of the Hedd Wyn Project Creative Team and author of the poem