Gareth Brindle Jones

Ymadael Mae’r llun hwn yn dangos llwybr cyfarwydd i draeth poblogaidd yn Rhosneigr, Ynys Môn. Mae’r ardal yn nodedig am ei lefel uchel o ail gartrefi, sy’n cyfrannu at yr her barhaus a wynebir gan bobl leol i allu dod yn berchenogion tai yno. Mae fy nehongliad yn dangos yr hen gymuned (yr hen ŵr) yn ymadael, gan adael y lle yn nwylo’r newydd-ddyfodiaid (y ci). Portead Ffrind Mae’r llun yma yn arbenning i mi oherwydd ei fod yn dangos ffrind ar amser myfyrgar a dwys, yn fuan ar ôl colli ei gŵr. Mae’r amgylchoedd yr un fath, ond mae’n amlwg bod rhywun ar goll. Tybed a yw’r felin yn y pellter yn cynrychioli ei diweddar ŵr? Rwy’n bendant rhywle mewn bywyd nad oeddwn yn ei ddisgwyl. Rwy’n meddwl fy mod wedi bod felly erioed. Yn seiliedig ar thema teithiau anodd, a brwydrau bywyd dyddiol. Rwyf wedi ceisio dal y symudiadau a’r ing sy’n atseinio â’r heriau hyn. Llo yn Llanfaelog Efallai fod y llun hwn o lo ifanc yn ymddangos yn un syml iawn i’r sawl sy’n edyrch arno, ond mae ystyr ddyfnach iddo. Mae’n ymdrin â thema yr anhawster a gaiff pobl leol i sefydlu cartref yn Ynys Môn. Mae’r llo yn cynyrchioli’r bobl hyn, ac mae’n sefyll ar ei dir yn falch, ond efallai braidd yn betrus hefyd. Mae’r werien bigog a’r tag clust yn ychwanegu at yr ofnau hyn.