Confirmed Tradestands

The following organisations have confirmed their booking and chosen the following stands.
Stand number and name of exhibitor
 
M37 - M41     Prifysgol Cymru / Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 
EXHIBITION HALL
 
Dave Stephen: Slate art
Cyfarchion
Ann Catrin Evans / Angela Evans
Gemwaith Nia Jewellery
Charlotte Bellis, Janglerins a Lora Wyn
Cymdeithas Brodwaith Cymru
Stiwdio Refail
Hwn a Hon
Rauni Higson, Karen Williams, Ellen Thorpe, Ani Williams
Sara Lois (Jeweller) & Miriam Jones (maker)
Panel Cyfryngau Cymru
Out of the Kiln
Olwen Thomas Ceramics
Si-lwli - The Entrancing Star
Rob Piercy Gallery
Llanmead Crafts
Meinir Wyn
 
ROW 101-120
101 – Byw Bywyd / Living Life
102 – Byw Bywyd / Living Life
103 – Byw Bywyd / Living Life
104 - 
105 - 
106 - 
107 - 
108 - 
109 - 
110 – 
 
111 - Snowdonia National Park Authority
112 - Snowdonia National Park Authority
113 - Snowdonia National Park Authority
114 - Snowdonia National Park Authority
115 - 
116 - 
117 -
118 - Conwy County Borough Council
119 – Circus Skills
120 – Circus Skills
________________________________________
ROW 201-244
201 – The National Trust
202 – The National Trust
203 – North Wales Fire and Rescue Service
204 – North Wales Fire and Rescue Service
205 – 
206 – 
207 – 
208 – 
209 – 
210 – 
211 – 
212 – 
213 – 
214 – Anglesey Sea Salt
215 – Hospice at Home Gwynedd and Anglesey
216 – Hospice at Home Gwynedd and Anglesey
217 – Food Standards Agency
218 – Food Standards Agency
219 – Siop Na-Nog
220 - Siop Na-Nog
221 - Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
222 - Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
 
223 - Ysgol Uwchradd Bodedern
224 - Ysgol Uwchradd Bodedern
225 - Siop Lewis
226 - Siop Lewis
227 - Ynys Mon Citizens Advice
228 - WCVA
229 - WCVA
230 - Medrwn Mon
231 - Medrwn Mon
232 - Medrwn Mon
233 - Sefydliad y Merched / WI
234 - Sefydliad y Merched / WI
235 - Sefydliad y Merched / WI
236 - Pioden
237 - Oriel Pwlldefaid
238 - Oriel Pwlldefaid
239 - Oriel Pwlldefaid
240 - Panorama
241 - Panorama
242 - Palas Print
243 - Palas Print
244 - Carys Bryn
 
________________________________________
ROW 301-352
301 – Antur Waunfawr
302 – Antur Waunfawr
303 – Antur Waunfawr
304 – 
305 – 
306 – 
307 – 
308 – 
309 – 
310 – Driftwood Designs
 
311 – Rotary Clubs
312 – Ysgol Gyfun Llangefni
313 – Ysgol Gyfun Llangefni
314 – Ysgol y Bont
 
315 – Llyfrau Gwynedd Williams
316 – Siop Lyfrau'r Hen Bost 
317 – Cymdeithas Bob Owen
318 – Cymdeithas y Dywysoges Gwenllian
319 – Plaid Cymru
320 – Plaid Cymru
321 – Seren cyf
322 – Seren cyf
323 – Mati a Meg
324 – Mudiad Efengylaidd Cymru
325 - Mudiad Efengylaidd Cymru
326 - Mudiad Efengylaidd cymru
 
327 - Y Lolfa
328 - Y Lolfa
329 - Shwldimwl/Peldroedcymru
330 - Shwldimwl/Peldroedcymru
331 - Cymdeithas Cerdd Dant Cymru
332 - Cymdeithas Cerdd Dant Cymru
333 - Grwp Cynefin
334 - Grwp Cynefin
335 - Grwp Cynefin
336 - Grwp Cynefin
 
337 - Cymdeithas Morrisiaid Mon
338 - Siop y Bont
339 - Siop y Bont
340 - Siop y Bont
 
341 - Cowbois
342 - Cowbois
343 - Connect 2
344 - Connect 2
345 - Silibili
346 - Stwff
347 - Rigout
348 - Bodoli
349 - Gwasg Carreg Gwalch / Cymdeithas Llafar Gwlad
350 - Gwasg Carreg Gwalch / Cymdeithas Llafar Gwlad
351 - Gwasg Carreg Gwalch / Cymdeithas Llafar Gwlad
352 - Mirsi
________________________________________
ROW 401-436
401 – Merched y Wawr
402 – Merched y Wawr
403 – Merched y Wawr
404 – Merched y Wawr
405 – FUW
406 – FUW
407 – Gwasg Gomer
408 – Gwasg Gomer
409 – Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru
410 – Canolfan Hanes Uwchgwyrfai
411 – Golwg
412 – Golwg
413 – UCAC
414 – UCAC
415 – The Peace Tent
416 – The Peace Tent
417 – Sain
418 – Sain
 
419 – Suzy's Fashion
420 – Suzy's Fashion
421 – Cymry Gogledd America
422 – Cymry Gogledd America
423 – Dyfodol i'r Iaith
424 – Dyfodol i'r Iaith
 
425 – Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
426 – Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
427 – Cymorth Cristnogol
428 – Cymorth Cristnogol
429 - The Harp Studio
430 - The Harp Studio
431 - Cole & Co
432 - Spirit of 58
433 - Dr Zigs
434 - Buddug
435 – Awen Meirion
436 - Awen Meirion
________________________________________

ROW 501-524
501 – Wales International
502 – Wales International
503 – Wales International
504 – Wales-Argentina Society
505 – Wales-Argentina Society
506 – Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd
507 – Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd
508 – Cyngor yr Eisteddfod
509 – Cymdeithas y Beibl - Byd Mary Jones
510 – Cymdeithas y Beibl - Byd Mary Jones
511 – Cymdeithas Edward Llwyd
512 – Cymdeithas Edward Llwyd
 
513 – St David's Hospice
514 – St David's Hospice
515 – Sefydliad y Galon Cymru
516 – Sefydliad y Galon Cymru
517 – Sefydliad y Galon Cymru
518 – The North Wales Adoption Service / Anglesey Fostering
519 – NAHT Cymru
520 – NAHT Cymru
521 – 
522 – 
523 – 
524 – Welsh Labour
________________________________________
ROW 601 – 616
601 – Bodlon
602 – Bodlon
603 – arcipelago
604 – Coed Cadw
605 – Teithiau Tango
606 – Teithiau Tango
607 – Siop y Pethe
608 – Siop y Pethe
 
609 - Kiti
610 - Kiti
611 - Cwt Tatws
612 - Cwt Tatws
613 - Awen Menai
614 - Awen Menai 
615 - Adra
616 - Adra
________________________________________
ROW 701 – 710
701 – Reading corner
702 – Reading corner
703 – Barddas
704 – Barddas
705 - Save the Children
706 - Save the Children
707 – Children’s Literature Festival
708 – Children’s Literature Festival
 
709 – Urdd Gobaith Cymru
710 – Urdd Gobaith Cymru
711 – Urdd Gobaith Cymru
712 – Urdd Gobaith Cymru
 
________________________________________
ROW 801 – 804
801 – Cadwyn
802 – Cadwyn
803 – 
804 – 
 
________________________________________
ROW 1001 – 1002
 
1001 – Cefnlen
1002 – Cefnlen
 
________________________________________
 
ROW 1101 – 1102
 
1101 – Backstage
1102 – Backstage